Majoritet av stockholmarna vill förbjuda tiggeri

31-10-2016

31 oktober. Hela 55 procent av stockholmarna tycker att tiggeri ska vara förbjudet medan 31 procent tycker att det ska vara tillåtet. 13 procent har ingen uppfattning. 

Resultatet indikerar att opinionen i Stockholm rört sig i mer restriktiv riktning. Frågan om tiggeri ställdes också i förra årets stockholmsmätning, som till skillnad från årets digitala mätning genomfördes med traditionella telefonintervjuer. I 2015 års mätning svarade var tredje stockholmare att tiggeri bör vara förbjudet medan en majoritet tyckte att tiggeri bör tillåtas. 

Det är också troligt att vi här ser en metodeffekt av skiftet från telefonintervjuer till digitala intervjuer. I socialt känsliga frågor som tiggeri så är det inte ovanligt att respondenter i telefonintervjuer drar sig för att svara på ett sätt som kan upplevas som socialt skambelagt. 

Årets stockholmsresultat ligger i linje med de nationella undersökningar om tiggeri som genomförts, exempelvis av Novus på uppdrag av TT (och även dessa har genomförts med digitala intervjuer i slumpmässigt rekryterad respondentpanel). 

Inställningen till tiggeri har ett starkt samband med röstning i kommunpolitiken. Bland Vänsterpartiets och Feministiskt initiativs väljare anser en klar majoritet att tiggeri bör vara tillåtet. Bland Moderaternas och Sverigedemokraternas väljare anser en lika klar majoritet att tiggeri bör förbjudas. Även bland Socialdemokraternas väljare finns en majoritet för att förbjuda tiggeri. 

Knappt var femte stockholmare svarar att de brukar ge pengar till tiggare någon gång i månaden eller oftare. I förra årets telefonundersökning svarade drygt var tredje att man brukar ge pengar till tiggare någon gång i månaden eller oftare. Vi ställde också frågan ”hur tycker du att man bör agera för att lösa situationen med tiggare i Stockholm?” 65 procent tycker att man bör stödja organisationer som hjälper på plats i länder som Rumänien. 

Läs mer på DN.se eller i Ipsos rapport, se bifogad fil nedan eller i Ipsos arkiv för publicerade mätningar.

För mer info, kontakta:
David Ahlin, ​​david.ahlin@ipsos.se
​Nordenchef, Ipsos Public Affairs