Var tredje hög chef är för ett vinsttak

02-11-2016

2 november. DI/Ipsos har undersökt vad näringslivstopparna anser om lagstiftningen kring vinster i välfärden. Resultatet visar att 5 av 10 anser nuvarande lagstiftning, gällande hur privata företag får verka inom skattefinansierade verksamheter, vara tillräcklig. 3 av 10 tycker däremot att det behövs ny lagstiftning.

En eventuell ny lagstiftning bör enligt näringslivstopparna innehålla tydligare kvalitetskrav för företag inom välfärdssektorn samt bättre direktiv vid upphandlingar.

Minst 8 av 10 anser att privata företag borde få plocka ut vinst i företag verksamma inom både äldreomsorg, skola, primärvård och stöd/assistans till funktionshindrade.

6 av 10 är emot förslag om vinsbegränsningar i välfärden medan 3 av 10 förespråkar ett sådant förslag.

Läs mer på DI.se eller i Ipsos rapport, se bifogad fil nedan eller i Ipsos arkiv för publicerade mätningar.

För mer info, kontakta:
David Ahlin, ​​david.ahlin@ipsos.se
​Nordenchef, Ipsos Public Affairs