Var tredje stockholmare känner sig otrygg på kvällar och nätter

17-11-2016

17 november. Ipsos har låtit stockholmarna svara på frågor om den upplevda tryggheten i staden. Resultatet visar bland annat att en större andel känner sig otrygga i yttre västerort och östra söderort jämfört med andra delar av staden. En större andel kvinnor än män och en större andel äldre än yngre känner sig otrygga.

Under perioden 27 september – 11 oktober intervjuades 783 boende i Stockholms kommun genom digitala intervjuer i en slumpmässigt rekryterad respondentpanel. Frågan som ställdes var: Känner du dig trygg och säker i området där du bor?

Läs mer på DN.se eller i Ipsos rapport, se bifogad fil nedan eller i Ipsos arkiv för publicerade mätningar.

För mer info, kontakta:
David Ahlin, ​​david.ahlin@ipsos.se
​Nordenchef, Ipsos Public Affairs