"Vad betyder svenska värderingar för dig?"

05-12-2016

5 december. Ipsos ställde frågan ”På senare tid har begreppet svenska värderingar förekommit ofta i debatten. Vad, om något, betyder svenska värderingar för dig?” och bad respondenterna att svara med egna ord.

Resultatet visar att svenska värderingar betyder olika saker för olika människor. Svaren spretar åt olika håll och inget område eller ämne nämns av fler än var femte respondent. Det vanligaste svaret, som lämnas av knappt 4 av 10, är att man inte vet eller är osäker.

Det vanligast förekommande temat eller ämnet för svar, efter vet ej, är att svenska värderingar handlar om jämlikhet eller allas lika värde (19 procent).

Omkring 13 procent förknippar svenska värderingar med demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Lika många, 13 procent, förknippar svenska värderingar med att följa svenska normer, traditioner, regler och att tala det svenska språket.

9 procent tycker inte att det betyder något alls eller att begreppet är ”nonsens” eller ”strunt”.

8 procent förknippar svenska värderingar med rättvisa, solidaritet och välfärd och lika många svarar att svenska värderingar betyder ärlighet, hederlighet och att göra rätt för sig.

Kvinnor (23 procent) svarar oftare än män (16 procent) att man förknippar svenska värderingar med jämlikhet/allas lika värde.

Personer som röstar på Liberalerna förknippar oftare svenska värderingar med jämlikhet/allas lika värde (30 procent).

Personer som röstar på Sverigedemokraterna förknippar oftare svenska värderingar med att följa svenska normer, traditioner, regler och kultur (29 procent). 

Undersökningen bygger på 1027 intervjuer med slumpmässigt urval under augusti, se metodsidan i rapporten för faktaruta om undersökningens genomförande.

Läs mer på DN.se eller i Ipsos rapport, se bifogad fil nedan eller i Ipsos arkiv för publicerade mätningar.

För mer info, kontakta:
David Ahlin, ​​david.ahlin@ipsos.se
​Nordenchef, Ipsos Public Affairs