Analytical CRM (Customer Relationship Management)

Från analys av kundundersökningar till analys av kunddatabas

Med insikten om att alla kunder inte är lika lönsamma, lojala och inte har samma potential att växa, blir analytisk CRM nyckeln till en framgångsrik kundstrategi.

Vad och varför?

  • Koppla insikter från undersökningar till kunddatabasen för att möjliggöra analys av strategidrivande dimensioner baserat på hela kunddatabasen
  • Databas scoring och analys av lojalitet/churn, potential, lönsamhet/CLV & kundsegment
  • Stöd för kundstrategiarbetet hela vägen ut till operativa handlingsplaner

Vad levererar Ipsos till er?

  • Konsultativa presentationer och rekommendationer
  • Definition av strategidrivande dimensioner såsom lojalitet/churn, potential, lönsamhet/CLV & segment, samt scoring av kunddatabasen per dimension
  • Strategisk analys av kundbasen med koppling till operativa drivkrafter för selektiv optimering av kundstocken

Hur?

  • Arbetssättet bygger på identifiering av bryggor mellan undersökningsdata och kunddatabas som möjliggör skapandet av prediktiva modeller för scoring av nyckeldimensioner på hela kundbasen

Kontakt - Loyalty

Christer Siwertz

christer.siwertz@ipsos.com
tfn. 073-950 3004