Ipsos ASI

Kommunikations- och varumärkesspecialister

Du tar en risk i varje steg av den kreativa reklamutvecklingen.

Om du vill:

  • Kan vi hjälpa dig att ta fram en trovärdig och effektiv kommunikationsstrategi
  • Kan vi utvärdera relevans, lämplighet och effektivitet av nya kommunikationsidéer och medier
  • Kan vi tillhandahålla en ordentlig utvärdering av effektiviteten i en kommunikationskampanj som redan är genomförd

Ipsos ASI – en enhet inom Ipsos som är specialister på kommunikationsanalyser och utvärderingar. Ipsos ASI är världsledande inom förtester av reklam och en av de största i världen på att genomföra trackingar och Brand Equitystudier. Vi genomför undersökningar för alla steg i att ta fram och utveckla kommunikation på ett effektivt sätt. Vi använder standardiserade researchverktyg som visat framgång över hela världen. Med detta hjälper vi våra kunder att fatta de bästa besluten under hela utvecklingsprocessen av en kampanjutformning och maximerar avkastningen på reklaminvesteringarna.


Kontakt - ASI

Lindsay Troy

Business Unit Manager
Lindsay.Troy@ipsos.com
tel. +46 707 668 002