Big Data Analytics

Skapar ordning i kaos

Företag tar idag emot och lagrar en enorm mängd data från en rad olika informationskällor sk ”Big Data”. Ipsos analysverktyg hjälper er att effektivt utvinna relevant information ur stora datamängder.

Vad och varför?

  • Analysverktyg som omvandlar stora textmassor till  kvantitativ data. Det kan t.ex. handla om data från e-mail, inkomna klagomål, webbdata etc
  • Ger möjlighet att sammanställa, integrera och jämföra information från olika typer av källor oberoende av tid
  • Filtrerar bort data som inte behövs och tydliggör det som är relevant
  • Analyserar styrkan i relationen mellan återkommande teman och koncept

Vad levererar Ipsos till er?

  • Konsultativa presentationer och rekommendationer
  • Strukturerad och kategoriserad data
  • Frekvensanalys på valda sökord och teman/koncept

Hur?

  • Sökmallar skapas som kan användas för  enstaka nedslag och analys alternativt i ett pågående trackingprogram
  • Rapportering via online portal

Kontakt - Loyalty

Christer Siwertz

christer.siwertz@ipsos.com
tfn. 073-950 3004