Brand*Graph


   Kontinuerlig utvärdering av reklamkampanjer och
   varumärkesstyrkan i relation till konkurrenterna

 

Varför och när?

  • För att undersöka kommunikationseffektiviteten i olika kampanjer och utvärdera deras effekt på varumärkesimage

Vad får man?

  • Information som möjliggör optimering av medieplanen
  • Analys av mediebudgetanvändning och effektivitetsutvärdering av alternativa medieplaner
  • Estimering av GRP nivå som krävs för att nå uppsatta mål (kännedom, preferens etc.)
  • Analyser av olika aspekter som inverkar på kommunikationens kännedomsgrad, t.ex. säsongsvariationer, reklamutgifter (share of voice), PR etc.

Hur?

  • Kontinuerlig onlinetracking med möjlighet att även inkludera kampanjenheterna och dess koppling till mediespending
  • Mediemodell som separerar reklamenheterna från medieplanen och utvärderar effekten av reklam med både hög och låg medieinvestering

Kontakt - ASI

Lindsay Troy

Business Unit Manager
Lindsay.Troy@ipsos.com
tel. +46 707 668 002