Brand Perceptor


  Undersökning av positionering och varumärkesstyrka
  för att optimiera strategier

 

Varför och när?

  • För att kunna växa varumärkets styrka
  • Identifiera var varumärkets styrkor och utvecklingsmöjligheter finns
  • Definiera vilka attribut som tydligast driver varumärkets styrka

 

Vad får ni?

  • Analys av varumärkets funktionella och emotionella attribut jämfört med konkurrenterna
  • Perceptionen av varumärket i relation till pris
  • Simulering av andelsväxt utifrån förändringar

 

Hur?

  • Baserat på intervjuer on-line

Kontakt - Lena Gilchrist

Lena Gilchrist

Vd
lena.gilchrist@ipsos.com
tfn. 0708-760 819