Brand Shout

 


Ipsos mobila applikation för att i realtid mäta kommunikationseffektiviteten

Idag använder vi mobilen till allt, vi har den med oss överallt och den är alltid påslagen. Detta gör mobilen till ett perfekt verktyg att fånga konsumenternas spontana reaktioner i realtid. Med Ipsos Brand Shout får man input om reklam och varumärket i samma stund som de kommer i kontakt med det.

Med Brand Shout får vi insikter om:

  • I vilka kanaler konsumenterna kommer i kontakt med er och var ni kan stärka er i relation till konkurrenterna.
  • Mediestrategin kan göras effektivare och lägga större fokus på kanalen som ger bäst effekt.
  • Vad som driver och influerar World-of-mouth för ert varumärke. Genom att förstå vilka kontaktytor som driver att man pratar med andra om ert varumärke kan man utveckla hur ni agerar i dessa kanaler bättre.
  • Vilka av era konkurrenters aktiviteter som påverkar ert varumärke och utveckla detta till er fördel.

 

 


Kontakt - ASI

Lindsay Troy

Business Unit Manager
Lindsay.Troy@ipsos.com
tel. +46 707 668 002