Brand Value Creator

Brand Value Creator

Maximera medieinvesteringarnas försäljningseffekter

  

 

 

Varför och när?

  • Brand Value Creator används när man bestämt sig för att få ut den fulla potentialen av sitt varumärke och i förväg vill förstå vilka försäljningseffekter olika medieinvesteringar kommer resultera i
  • När man behöver information om vad som verkligen gör ens varumärke framgångsrikt och säljande och på så vis kunna optimera kommunikationen och utvecklingen av varumärkesprofilen

 

Vad får man?

  • Prognos med mycket hög precision på vilka försäljningseffekter dina marknadsinsatser kommer att resultera i
  • Brand Value Creator ger en djup inblick i hur starkt ditt varumärke är i konsumenternas medvetande men också en förståelse för vilka barriärer är på marknaden – t.ex. tillgänglighet, pris och produktutbud – som står i vägen för ökad försäljning

 

Hur?

  • Kvantitativ studie där ett representativt urval intervjuas online
  • Holistisk: tar hänsyn till alla faktorer som påverkar konsumenter, inte bara marknadskommunikation
  • Empirisk: bygger på kunskap om hur konsumenter bearbetar information, formar åsikter och fattar beslut
  • Prognostiserande: validerad koppling mellan resultatet och riktig försäljning gör det möjligt att förutsäga vilken försäljningseffekt dina marknadsinsatser kommer att resultera i

Kontakt - ASI

Lindsay Troy

Business Unit Manager
Lindsay.Troy@ipsos.com
tel. +46 707 668 002