Concept Development Workshop

Concept Development Workshop – Ett sätt att involvera dina kunder i affärsutvecklingsprocessen

Concept Development Workshop är en metod utvecklad för att ta fram konkurrenskraftiga koncept, produkter och tjänster. Det är en dynamisk process i workshopform där konsumentinsikter används som input i den kreativa processen.

Metoden baseras på interaktivitet mellan företaget och dess kunder/konsumenter som här ses som partners i idégenereringsprocessen. När grundkoncepten börjar ta form kan vi interaktivt visualisera produkt och förpackning och få omedelbar feedback från kunderna/konsumenterna. Här samarbetar vi med designföretaget No Picnic.

Vi för helt enkelt samman er med era kunder/konsumenter under två till tre workshopdagar. Vi leder er genom en idégenereringsprocess där ni får möjligheten att skapa framgångsrika idéer tillsammans med era kunder/konsumenter. Det finns många fördelar med det här arbetssättet:

  • Genom att hela tiden ha konsumenten/kund i fokus skapas innovativa idéer - man kommer längre
  • Eftersom koncepten bygger på konsumentinsikt skapas relevanta idéer - man kommer mer rätt
  • Förkortar tiden från idé till lansering - tids- och kostnadseffektivt
  • Det är en stor investering för deltagarna i tid och energi men upplevelsen är att man även personligen fått mer tillbaka än vad man givit - skapar engagemang
  • Alla relevanta beslutsfattare och påverkare finns på plats – skapar ett gemensamt synsätt

Vi är specialister på konceptutveckling/utveckling av försäljningsidéer baserat på konsumentinsikt. Detta i kombination med vår långa erfarenhet av processledning inom ramen för konceptutveckling gör Ipsos Sweden unika på den nordiska marknaden.


Kontakt - Marketing

Andreas Nergård

Business Unit Manager
andreas.nergard@ipsos.com
tfn. 070 - 766 80 55