Förberedande övningar/dagböcker

Ett bra komplement till intervjuer och gruppdiskussioner är dagböcker.

Respondenterna ombeds beskriva sig själv, sina drömmar, behov, vanor, preferenser och användning av olika produkter och illustrera dessa med bilder som de klipper ut från tidskrifter.

En enklare variant av dagbok innehåller i regel en inventering/registrering av produkter/beteenden.

 


Kontakt - Eva Danielsson

Eva Danielsson
Department Manager
eva.danielsson@ipsos.com

tfn. 0707 - 668 043