Designor NextGen

  Volymestimering längs innovationsprocessen

 

Varför och när?

  • Identifiera volympotential i de olika faserna i innovationsprocessen för att fokusera på rätt idéer, koncept och produkter
  • Möjligt att göra i alla faser i innovationsprocessen

 

Vad får ni?

  • Estimat av försäljningprognos, baserat på potentialen i idéen/konceptet/produkten samt antaganden om marknadsmix
  • Går att göra i alla faser i innovationsprocessen, men säkerheten i estimaten ökar i de senare faserna

 

Hur?

  • On-line
  • Tilläggsmodul till övriga tester i innovationsprocessen, med tilläggsinformation kring stöttning/marknadsmix

Kontakt - Pawel Kobak

Pawel Kobak

Account Manager
pawel.kobak@ipsos.com
tfn. 0707 - 668 050