Djupintervjuer – face to face eller över telefon

Varför och när?

Djupintervjuer är lämpliga att använda när:

  • Man vill förstå individuella åsikter och privata/känsliga företeelser, beslutsprocesser, explorativa studier och undersökningar kring nya produkter och design
  • Man vill möjliggöra för intervjuperson att föra ett djupare resonemang kring egna beteenden, attityder och känslor, utan att påverkas av andras åsikter
  • Djupintervjuer kan också göras i form av hembesök. Hembesök är deltagande observationer/intervjuer där en individ/familjen intervjuas och observeras i hemmet. Genom hembesök får man förståelse inte bara för det konsumenterna säger, utan för vad de faktiskt gör i olika situationer. Beteendet kan observeras i naturlig miljö och respondenten kan förklara och visa hur de går tillväga i olika sammanhang.
  • Djupintervjuer kan med fördel kombineras med fokusgrupper

Kontakt - Eva Danielsson

Eva Danielsson
Department Manager
eva.danielsson@ipsos.com

tfn. 0707 - 668 043