Emoti*Scape


   Emoti*Scape™ är ett standardtest som används för att
   mäta vilken känsla ett varumärke, en produkt eller en
   reklam väcker

 

Varför och när?

  • Emoti*scape-tester kan adderas till alla undersökningar där emotionella associationer och aspekter är viktiga
  • Denna modul används ofta för att få reda på vilka känslor som reklam triggar. Emoti*Scape-mappen möjliggör jämförelse av de känslor som kommunikationen avsåg driva och det verkliga utfallet.
  • Emoti*scape används också för utvärdera den emotionella känsla man associerar till ett varumärke när man använder det
  • Omfattande tester har visat att det är en stark koppling mellan vilken typ av känsla ett varumärke är associerad med och hur stort köpintresse man har för detta. Enkelt kan man säga att om det lockar till positiva känslor så är det större sannolikhet att man köper just det varumärket.

Hur?

  • Respondenterna får se en karta med 40 känslor, var och en av dem är illustrerad med ett ansikte (emoticons) med en text under som beskriver just den känslan. Respondenterna ombeds därefter att ange vilken emoticon som stämmer bäst med hur de känner inför t.ex. en produkt eller reklamenhet.

Kontakt - ASI

Lindsay Troy

Business Unit Manager
Lindsay.Troy@ipsos.com
tel. +46 707 668 002