Sensorik

Med sensorik krävs inget sjätte sinne

Det finns en mängd saker som kan få kunden att välja den ena produkten framför den andra. Utseende, doft, smak, förpackning – eller vilken musik som spelades i butiken? Vi hjälper dig att utifrån våra fem sinnen mäta och analysera dina produkter.

Vår sensoriska verksamhet i Stockholm och Kristianstad är Sveriges ledande institut inom produktutveckling och livsmedelstester. Vi har de mest erfarna konsulterna inom sensorik samt professionella kök och testplatser i labbmiljö med ISO-standard. Syftet är att förädla dina produkter så att de stimulerar och lockar din målgrupp.

Produkterna bedöms av vanliga konsumenter i specialutrustade lokaler. I bedömningsfasen skalar vi bort varumärke, förpackning och den naturliga miljön där konsumenten normalt möter produkten för att få ett så effektorienterat resultat som möjligt. Nästa fas är att lägga till vissa delar av din produkt som exempelvis pris/förpackning/varumärke för att se hur uppfattningarna förändras – och dra ytterligare slutsatser.

Ipsos Sweden är stora inom mat och dryck, men sensorik kan även användas inom andra branscher. Exempelvis för att utreda hur musik, doft eller belysning i en butik påverkar köpbeteendet. Det brukar kallas för Sensory Branding och har blivit allt vanligare.

Vill du vara med på provsmakning?

Vi behöver ständigt personer, män och kvinnor i åldern 16-65 år, som vill vara med på tester och provsmakningar i vårt provkök.

Vår konsumentpanel provsmakar olika livsmedel. Det kan exempelvis gälla nya spännande produkter, smaker, konsistenser, ingredienser med mera. Smaktesterna utförs både dag- och kvällstid och tar upp till 60 minuter per tillfälle. På dessa smaktester kan Du komma och provsmaka mat eller dryck upp till ett par gånger i månaden. Provsmakningarna genomförs i Stockholm och Kristianstad.

Anmäl dig här till provsmakning

När du blivit antagen som provsmakare får Du ditt lösenord via e-post.
Har du frågor? E-posta oss gärna.