Equity*Builder


   Modell för att utvärdera ett varumärkes styrka (Brand
   Health), dess hälsotillstånd och analyser av
   varumärkets positionering

 

Varför och när?

  • För att diagnosticera varumärkets styrka och hälsotillstånd
  • Analysera varumärkets möjliga positioneringsvägar
  • Ta reda på varumärkets styrka i relation till konkurrenternas

Vad får man?

  • Rekommendationer för specifika aktiviteter som bör genomföras för att öka varumärkesstyrkan och hälsotillståndet
  • Resultat som kan jämföras med benchmark

Hur?

  • Kvantitativ online studie
  • Frågorna i modellen kan inkluderas i ett antal olika undersökningar
  • Modellen är framtagen i enlighet med nutida brand image teorier

Kontakt - ASI

Lindsay Troy

Business Unit Manager
Lindsay.Troy@ipsos.com
tel. +46 707 668 002