Fokusgrupper

Varför och när?

  • Fokusgrupper lämpar sig väl för att förstå beteenden, attityder och tankar och samtidigt dra nytta av dynamiken och kreativiteten som skapas i mötet och diskussionen mellan personer
  • Fokusgrupper är en mycket givande metod för att få ny kunskap inom ett outforskat sakområde
  • Uppdragsgivaren kan observera grupperna via en spegelvägg och är delaktig i undersökningen i samma stund som den äger rum. På så sätt får kunden en förstahandsupplevelse av konsumenternas resonemang

Hur?

  • Fokusgrupper/gruppdiskussioner är ett gruppsamtal med vanligtvis sex till åtta deltagare
  • Under fokusgruppen diskuteras de frågeställningar som är relevanta för undersökningen i fråga
  • Under fokusgrupperna finns även möjlighet till kreativa övningar

Kontakt - Eva Danielsson

Eva Danielsson
Department Manager
eva.danielsson@ipsos.com

tfn. 0707 - 668 043