Ipsos Health

Hälsosamma marknadsundersökningar

Ipsos är globalt ledande inom marknadsundersökningar för läkemedels- och sjukvårdsindustrin. Vi arbetar nära den globala läkemedels- och sjukvårdsindustrin och har genom åren blivit den ledande aktören med ett stort nätverk av samarbetspartners. Det enskilt största området är inom onkologi där vi är uppdaterade på alla cancertyper och behandlingsmetoder för att kunna se hur produkter används och förstå den snabbt skiftande marknaden.

Våra specialiserade medarbetare finns på fyra av världens kontinenter och är väl insatta i affärsområdets många utmaningar; kulturskillnader, lokala sjukvårdssystem, demografiska förutsättningar, epidemiologi med mera.

Vårt fokus är att hjälpa läkemedels- och sjukvårdsföretag att nå sina verksamhetsmål. Behövs exempelvis underlag inför en produktlansering, förstärkning av ett varumärke eller mätningar av säljstyrkans effektivitet, så kontakta oss – oavsett om du har ett globalt, nordiskt eller lokalt perspektiv. 


Kontakt - Ipsos Health

Pernilla Wrangdahl

Account Manager
E-post>>
tfn. 0707 - 668 058