Ideal Customer Experience (ICE)

Kartlägger kundupplevelsen på ett insiktsfullt och detaljrikt sätt

Vad och varför?

  • Researchverktyg som kartlägger den totala kundrelationen och omfattar företagets service- och produktleverans via en sk ”customer journey”
  • Syftar till att förstå vilka upplevelser i kundrelationen som är viktigast/avgörande inför en kvantitativ undersökning
  • Kan användas som en djuplodande fristående studie eller som en vidareutveckling av ett befintligt kundprogram

Vad levererar Ipsos till er?

  • Konsultativa presentationer och rekommendationer
  • En kartläggning av kundbeteenden i form av en processkarta som beskriver kundens kontaktytor med företaget
  • En beskrivning av vilken del i upplevelseprocessen som är avgörande för kundupplevelsen dvs ”moments of truth” eller ”pain points”
  • Kundens uppfattning av en ideal kundrelation baserat på behov, önskemål och förväntningar 

Hur?

  • Kvalitativ metod som bygger på kundintervjuer och intervjuer med företagsledning samt personal med kundkontakt
  • Kan kompletteras med analys av information via sociala media samt intern researchdata, tex företagets befintliga processkartor

Kontakt - Loyalty

Christer Siwertz

christer.siwertz@ipsos.com
tfn. 073-950 3004