Innocreation


  Låt konsumenterna hjälpa dig generera
  idéer till nya produkter

 

Varför och när?

  • Få bättre idéer till nya produkter genom att involvera konsumenterna i skapandet av nya idéer
  • I idégenereringsfasen i innovationsprocessen

Vad får ni?

  • Ett stort antal idéer till nya produkter
  • En första värdering från konsumenterna av dessa idéer

Hur?

  • Konsumenter bjuds in till ett on-line forum
  • Några idéer planteras för att få igång processen, sedan självgenerering

Kontakt - Pawel Kobak

Pawel Kobak

Account Manager
pawel.kobak@ipsos.com
tfn. 0707 - 668 050