Innoscreen Concepts


  Test av olika koncepts kommersiella potential
  i mitten av innovationsprocessen

 

Varför och när?

  • För att identifiera vilka koncept som har störst potential
  • Sålla bort koncept utan potential och kunna fokusera tid och resurser på att ta fram slutlig produkt på rätt koncept
  • Efter konceptutvecklingsfasen i innovationsprocessen

Vad får ni?

  • Ett övergripande ”InnoTrialPotential” baserat på relevans, prisupplevelse, differentiering samt marknadsförutsättningar för att sålla rätt koncept
  • Även ett antal andra mått, såsom köpintention
  • Betyg på de ingående variablerna i ITP samt övriga mått kan användas för att styra produktutvecklingen av de prioriterade koncepten

Hur?

  • On-line
  • 120 konsumenter ur vald målgrupp svarar på ett antal frågor om konceptet

Kontakt - Pawel Kobak

Pawel Kobak

Account Manager
pawel.kobak@ipsos.com
tfn. 0707 - 668 050