Innoscreen Ideas


  Test av olika idéers kommersiella potential
  i början av innovationsprocessen

 

Varför och när?

  • För att identifiera vilka idéer som har störst potential
  • Sålla bort idéer utan potential och kunna fokusera tid och resurser på att ta fram koncept på rätt idéer
  • Efter idégenereringsfasen i innovationsprocessen

Vad får ni?

  • Ett övergripande ”opportunity score” baserat på trovärdighet, relevans och differentiering för att sålla rätt idéer
  • Betyg på de ingående variablerna, för att styra konceptutvecklingen av de prioriterade idéerna

Hur?

  • On-line
  • 120 konsumenter ur vald målgrupp svarar på ett antal frågor om alla idéerna

Kontakt - Pawel Kobak

Pawel Kobak

Account Manager
pawel.kobak@ipsos.com
tfn. 0707 - 668 050