InnoTrack

  Uppföljning av en innovation direkt efter lansering

 

Varför och när?

  • Uppföljning av nyckelparametrar efter lansering, för att kunna ändra i mix och åtgärda svagheter som hindrar produkten att nå sin fulla potential
  • Direkt efter lansering

Vad får ni?

  • Detaljerad diagnos av vad som fungerar och vad som bör åtgärdas
  • Uppdelad på de som känner till men ej provat, de som provat men inte köpt igen respektive de som provat och sedan köpt igen

Hur?

  • On-line
  • Uppdelat på tre celler med konsumentgrupperna ovan

Kontakt - Pawel Kobak

Pawel Kobak

Account Manager
pawel.kobak@ipsos.com
tfn. 0707 - 668 050