Reputation management

Reputation Management – att vårda och stärka förtroendet bland viktiga intressenter

Reputation Management handlar om att stärka och utveckla företagets anseende i olika målgrupper. Förtroende är det centrala begreppet. Ipsos studier visar att det finns ett starkt samband mellan förtroende och företagets förmåga att uppnå sina mål.

På Ipsos hjälper vi företag, myndigheter och organisationer att vårda och bygga ett gott rykte samt att planera och förbättra strategisk kommunikation såväl som kriskommunikation.

Ipsos är idag världsledande inom Reputation Management och via vårt globala utvecklingscenter, Ipsos Global Reputation Centre, pågår en kontinuerlig utveckling av våra modeller och metoder. Eftersom Ipsos är ett globalt företag med verksamhet i över 80 länder kan vi göra internationella studier och har dessutom tillgång till omfattande benchmarkmaterial.

Skräddarsydda undersökningar

Grunden i vårt erbjudande är kvantitativa och kvalitativa undersökningar bland olika intressentgrupper, såsom allmänheten, politiker, intresseorganisationer, investerare och opinionsbildare. Vi ger våra uppdragsgivare insikter om vad som driver förtroendet och vad som därmed bör prioriteras för att få störst effekt i arbetet med att vårda och stärka anseendet.

Ipsos Reputation Council

Vi tar årligen fram en global rapport som baseras på intervjuer med seniora chefer inom kommunikation och PR som ingår i vårt nätverk Reputation Council. Nätverket består av över 100 chefer från hela världen som kontinuerligt intervjuas om sin syn på rykte-, anseende- och CSR-frågor och deras strategiska betydelse för bolagen. Läs den senaste rapporten genom att klicka här.

Public Image

Public Image undersöker hur myndigheter uppfattas av allmänheten, hur attityder i olika målgrupper utvecklas över tid och hur myndigheten står sig i förhållande till andra myndigheter. Via analyser med Ipsos anseendemodell identifieras prioriteringsområden för att stärka myndighetens rykte och anseende. Ipsos Public Image har genomförts sedan början av 90-talet och är en årlig representativ förtroendeundersökning för myndigheter. Public Image ger insikter för planering och uppföljning av kommunikationsinsatser.

Global @dvisor

Ipsos Global @dvisor Omnibus är en månatlig online-undersökning bland medborgare i tjugofyra länder världen över och ger som resultat syndikerade rapporter och fallstudier som särskilt anpassats till behoven hos företag, reklam- och PR-byråer samt myndigheter. Genom Global @dvisor ger vi även våra kunder möjlighet att lägga till egna frågor, att ställas nationellt, i vissa länder eller globalt.

Undersökningen omfattar olika block varav vissa löper varje månad och andra enbart någon eller några månader per år. De olika blocken innehåller t.ex. förtroende (Consumer Confidence), CSR, synen på sin egen och det egna landets ekonomi och konsumenternas köpbeteende.

För information, kontakta:

David Ahlin, chef public affairs
david.ahlin@ipsos.com, 070-766 80 92

Sofia Zere, seniorkonsult/account manager
sofia.zere@ipsos.com, 0707-66 80 07


Kontakt - Public Affairs

David Ahlin

Business Unit Manager
david.ahlin@ipsos.com
tel. +46 707 66 80 92