Krisis ™

Krisis är en gruppövning som bygger på att låta deltagare med motsattas åsikter och attityder argumentera och försvara sina ståndpunkter för varandra. En Krisis™ grupp består i regel av nio deltagare och kan ta upp mot tre och en halv timmar att genomföra. En rad speciellt framtagna övningar används för att stimulera diskussion och debatt kring beslutsprocesser, attityder och värderingar. Krisis™ är ett bra komplement till andra kvalitativa eller kvantitativa verktyg.


Kontakt - Eva Danielsson

Eva Danielsson
Department Manager
eva.danielsson@ipsos.com

tfn. 0707 - 668 043