Kundundersökningar

Kundundersökning som visar styrkan i er kundrelation

Lojalitet innebär en känsla av anknytning till något - vet ni hur era kunder känner inför ert företag? Genom att skapa insikter om vad som driver kundernas lojalitet och prioritera rätt saker har ni en stor möjlighet att påverka företagets intäkter, lönsamhet och varumärke.

Vad och varför?

 • En undersökning som mäter kundernas nöjdhet och lojalitet
 • Tydliggör vilka områden som driver och påverkar kundrelationen
 • Ger ökad förståelse för styrkor/svagheter och klargör hur ert företag kan behålla/utveckla kunderbjudandet och servicenivån

Vad levererar Ipsos till er?

 • Konsultativa presentationer och rekommendationer
 • Förståelse och kartläggning av kundernas uppfattning och bedömning av er som företag
 • Analyser för prioriterade målgrupper
 • Ett beslutsunderlag med prioriteringar av åtgärder och rekommendationer
 • Ett användbart verktyg i er verksamhetsutveckling

Hur?

 • Kvantitativ kundundersökning baserad på representativt kundurval
 • Statistisk drivkraftsanalys
 • Rapportering via online portal

Kontakt - Loyalty

Christer Siwertz

christer.siwertz@ipsos.com
tfn. 073-950 3004