Ipsos UU - Kvalitativa metoder

Ipsos UU är världens ledande organisation för kvalitativa undersökare och analytiker. Vi är helt enkelt störst på kvalitativ research.

Våra kvalitativa experter finns i över 80 länder och vi kan därför erbjuda spetskompetens inom internationell projektledning, koordination av internationella fältarbeten, genomförande och leveranser.

Vi har en bred portfölj av beprövade kvalitativa metoder och lösningar. Vår styrka sitter i våra undersökares passion att alltid nå en djupare förståelse för människan, samhället, marknaden och verksamheten, och hur vi konverterar våra resultat till insikter och rekommendationer som kan maximera våra kunders affärspotential.

Vad går kvalitativa undersökningar ut på?

Kvalitativa undersökningar syftar till att förstå drivkrafter och behov, konsumenters resonemang, attityder, funderingar och idéer kring allt mellan himmel och jord. Vi ställer frågor som hur, varför och på vilket sätt.

Våra rekommendationer bygger därför både på vår långa erfarenhet samt förvärvade insikter kring hur, varför och på vilket sätt marknader fungerar. Vi kan också dra nytta av Ipsos globala nätverk och insikter från de allra flesta marknaderna i världen. Vårt mål är att inspirera våra kunder genom att ge liv till de insikter som vi förvärvar i den värld vi undersöker dagligen. Din värld.

Nedan följer några enkla exempel på vårt arbete…

  • Kund X vill lansera en ny produkt på marknaden och vill förstå drivkrafterna bakom konsumenternas val av denna typ av produkt. Detta behöver de veta för att bättre förstå bland annat hur de ska positionera och kommunicera produkten vid en eventuell lansering.
  • Vidare vill kund X också förstå hur deras varumärke upplevs i samklang med denna kategori av produkter.
  • Vi har också kund Y som vill förstå varför färre kunder ringer deras kundtjänst.
  • Och så har vi kund Z som vill veta på vilket sätt de kan optimera upplevelsen av deras tjänster eller produkter, och behöver därför veta hur deras kärnkunder använder dessa produkter eller tjänster genom en observationsstudie i deras egna hemmiljöer.

Kontakt - Eva Danielsson

Eva Danielsson
Department Manager
eva.danielsson@ipsos.com

tfn. 0707 - 668 043