Market Perceptor

  Hur ser konsumenterna på kategorin, vad finns det för
  tillväxtsområden utifrån var det saknas produkter idag?

 

Varför och när?

  • Input till utveckling av strategier
  • Indikerar områden för innovationer, där det idag saknas lämpliga lösningar
  • I början av innovationsprocessen

Vad får ni?

  • En karta över marknaden/kategorin, baserat på hur konsumenten ser på de produkter som finns idag
  • Konsumentsegment och behovssegment
  • Identifierade områden för innovationer, samt möjlighet att senare värdera om koncept faller in i dessa områden.

Hur?

  • On-line, ofta med kvalitativ förstudie

Kontakt - Lena Gilchrist

Lena Gilchrist

Vd
lena.gilchrist@ipsos.com
tfn. 0708-760 819