Ipsos Marketing

 

Specialister på innovations- och varumärkesresearch

Konsumenternas attityder förändras, de omvärderar värdet av varumärken och rationaliserar hur de spenderar sina pengar. De börjar också ta nya hänsyn (etiska, sociala, hälsa, miljö etc).

Våra kunder behöver mer än någonsin strategisk och taktisk information om sina marknader och sina varumärken för att definiera vad som är viktigt att göra och för att kunna bygga starka och innovativa varumärken.

Ipsos Marketing hjälper kunder utveckla och lansera nya produkter och tjänster, ompositionera existerande varumärken, förstå vilka nyckelfaktorer som driver deras varumärken och maximera utfallet av marknadsföringsbeslut. Med stöd av olika specialistgrupper erbjuder Ipsos Marketing djupgående förståelse för vad som driver konsumentens val och de utmaningar som marknadsförare möter. Vi har en bred portfölj med lösningar som integrerar kvalitativ och kvantitativ research, där vi även använder nya digitala verktyg och avancerad modellering och prognostekniker.


Kontakt - Marketing

Andreas Nergård

Business Unit Manager
andreas.nergard@ipsos.com
tfn. 070 - 766 80 55