Medarbetarundersökningar

Engagerade medarbetare – en förutsättning för framgångsrika företag och organisationer

Medarbetarnas inställning till förändring och vilja att göra det lilla extra är en viktig pusselbit som starkt bidrar till hur ett företag presterar över tid.

Vad och varför?

 • Ett verktyg som mäter engagemangsnivån i organisationen samtidigt som det identifierar bakomliggande drivkrafter och utvecklingsområden
 • Att ha engagerade medarbetare är inte bara viktigt för hur ert företag eller organisation presterar, utan också för hur det uppfattas av omgivning och kunder

Vad levererar Ipsos till er?

 • Konsultativa presentationer och rekommendationer
 • Medarbetarengagemanget uppdelat på arbetet, företaget och affären
 • En segmentering av medarbetarna baserat på engagemangsgrad
 • Vilka specifika områden och faktorer som ska prioriteras i det strategiska utvecklingsarbetet baserat på statistisk analys i kombination med påverkan på medarbetarnas engagemang
 • Operativt resultat som effektivt går att använda på arbetsplatsnivå
 • Tydliga ledarskapsprofiler
 • Dokumenterade handlingsplaner/åtgärder

Hur?

 • Kvantitativa och kvalitativa studier
 • Rapportering på alla organisationsnivåer
 • Olika resultatägare får tillgång till rapporter anpassade för just deras behov 

 

Att utveckla medarbetarengagemanget

Att få organisationen att effektivt arbeta mot uppsatta mål baserade på företagets affärsstrategi är kritiskt för en långsiktig överlevnad. Medarbetarna utgör också en allt viktigare faktor i företagets profilering och differentiering. Med denna utgångspunkt blir medarbetarnas engagemang navet i Ipsos medarbetarundersökningar.

Ipsos definierar medarbetarengagemang som: Den relativa styrkan i en individs identifikation med, involverande i, och lojalitet till en given organisation. Vi delar in medarbetarnas engagemang i tre olika delar:

 • Relation till arbetet
 • Relation till företaget
 • Relation till affären

Utöver att utvärdera medarbetarnas engagemang omfattar våra undersökningar frågeområden som Ipsos, baserat på erfarenhet och forskning, vet påverkar medarbetarnas engagemang och arbetsprestation.


Kontakt - Loyalty

Christer Siwertz

christer.siwertz@ipsos.com
tfn. 073-950 3004