Mobility Management

Mobility Management handlar i korthet om att förändra resbeteenden genom kommunikativa insatser i stället för fysiska åtgärder (exempelvis nya spårlinjer, vägomläggningar och nya cykelbanor) eller administrativa åtgärder såsom biltullar. Målsättningen är ofta att flytta över bilresor till mer miljöanpassade färdmedel - i första hand till kollektivtrafik, cykel och gång.

Vi möter ofta en övertro bland organisationer att förbättrad trafikplanering och fysiska åtgärder ska räcka i syfte att öka marknadsandelen för kollektivtrafik, cykel och gång. Vår erfarenhet är dock att Mobility Managment-lösningar i samverkan med tekniska åtgärder ger både bättre, och mer varaktiga, beteendeförändringar. Mobility Management-verktyg kräver inga stora investeringar jämfört med fysiska åtgärder, och kostnaden relaterat till förändringen av resbeteendet gör ofta Mobility Management investeringen mycket effektiv.

Inom Mobility Management genomför vi attityd- och resvaneundersökningar samt potentialstudier.

Våra analysmodeller utgår ifrån både den funktionella tjänstekvaliteten och varumärket, dvs. den image och relation som organisationen har till sin marknad och tjänstens förmåga att attrahera och differentiera transportsättet.


Kontakt - Public Affairs

David Ahlin

Business Unit Manager
david.ahlin@ipsos.com
tel. +46 707 66 80 92