Next*360


   Förtest av multimediereklamkampanjer

 

Varför och när?

  • När en kampanj inkluderar ett flertal mediekanaler som man vill förtesta för att optimera (reklam och kommunikation både i butik och traditionella medier)

Vad får man?

Svar på följande:

  • hur effektiv kommer min kampanj bli? Hur kan jag öka dess effektivitet?
  • kommer en kampanj med flera mediekanaler bli mer effektiv än en med bara traditionell TV reklam
  • kommer varje kampanjenhet att uppfylla sitt mål?
  • kommer varje enskild del i kampanjen bidra till synergieffekter?

Hur?

  • Kvantitativ förtest online av multimediekampanj där varje enhet visas i sin rätta miljö
  • Fullständig testversion för att bedöma både hela kampanjen och varje enskild kanals bidrag
  • Förenklad version per kampanj för att testa vilken av flera kampanjalternativ som är effektivast. Detta görs på den dominerande mediekanalen (t.ex. TV) och resten av enheterna grupperas till ett koncept. Genom detta kan man göra jämförelser mellan olika marknader, länder etc.

Kontakt - ASI

Lindsay Troy

Business Unit Manager
Lindsay.Troy@ipsos.com
tel. +46 707 668 002