Next*Adlab


   En snabb genomgång och utvärdering av kreativa idéer
   tillsammans med kvalitativ granskning

 

Varför och när?

  • I ett tidigt skede av reklamutveckling (ett par kreativa idéer)
  • När man behöver kvantitativa data och kvalitativ granskning
  • När tiden är knapp (man får en komplett rapport på 1-2 dagar)

Vad får man?

  • Kvantitativa resultat av varje kreativt koncepts potential jämfört med normer
  • Kvalitativ förklaring, tolkning av de kvantitativa resultaten
  • Rekommendationer gällande val av och optimering av den kreativa idé som har störst potential

Hur?
Snabb metod (1-2 dagar) som kombinerar en kvantitativ studie (100 reklamintervjuer) med kvalitativ studie (Fokusgrupp).

  • Möjlighet att se både de kvantitativa och de kvalitativa studierna genom ”one way mirror” hos Ipsos
  • Tillgång till resultaten i realtid
  • Interaktion mellan annonsör, reklambyrå och Ipsos

Kontakt - ASI

Lindsay Troy

Business Unit Manager
Lindsay.Troy@ipsos.com
tel. +46 707 668 002