Next*Connect

   Förtest av kommunikation i sin rätta miljö

 

 

Varför och när?

  • Next*Connect är Ipsos mest flexibla och sofistikerade interaktiva förtestmodell. Vi utvärderar allt från digitala till mer traditionella medier
  • När man behöver utvärdera individuella reklamenheter eller multipla kampanjelement

Vad får man?

Man får exempelvis information om...

  • kommunikationen når igenom bruset och fångar konsumenternas uppmärksamhet
  • man kopplar reklamen till ert varumärke
  • man kommer ihåg reklamen
  • vilken reaktion reklamen skapar hos konsumenterna, både rationell och emotionell
  • budskapen stämmer överens med och stödjer den övergripande varumärkesstrategin

Hur?

  • Genom kvantitativa onlinestudier där vi visar reklamen i samma miljö som den kommer upplevas i, i verkligheten. Genom att ta med den mångfald av “brus” som finns och noggrant inkludera din reklam i denna miljö får man en ännu mer precis utvärdering
  • Vi tar stor hänsyn till de emotionella effekter som reklamen skapar

Kontakt - ASI

Lindsay Troy

Business Unit Manager
Lindsay.Troy@ipsos.com
tel. +46 707 668 002