Next*Idea


  Utvärdering och optimering av kreativa idéer
   i ett tidigt skede

 

Varför och när?

  • För att i ett tidigt skede undersöka konsumenternas reaktion till olika reklamkoncept (skisser av reklamen)
  • För att välja vilken kreativ lösning som har bäst potential
  • När budgeten är begränsad

Vad får man?

  • Vägledning när det gäller vilket alternativ som är bäst samt optimering av det alternativ som var den mest lovande idén, baserat på analys av resultaten i relation till normer
  • Svar på t.ex. vilken potential reklamen har för att generera försäljning. Vilken potential reklamen har för att bidra med mervärde till varumärkets värde/styrka. Vilken potential reklamen har för att leverera ett visst budskap eller leva upp till en viss strategi

Hur?

  • Kvantitativ onlineundersökning där de olika skisserna visas upp och utvärderas
  • Jämförelse av resultaten med normer

Kontakt - ASI

Lindsay Troy

Business Unit Manager
Lindsay.Troy@ipsos.com
tel. +46 707 668 002