Next*Print, Next*Outdoor

 

   Förtest av tryckt reklam 
   (tidningsannonser eller utomhusreklam)

 

Varför och när?

För att optimera tidningsannonser eller utomhusreklam innan de lanseras
tar vi reda på bland annat;

  • dess förmåga att sticka ut i mängden av reklam och nå sin publik
  • om reklamen uppfattas som den är tänkt att göra enligt strategin
  • dess förmåga att ge önskad effekt på både kort och lång sikt

Vad får man?

  • Utvärdering av den tryckta reklamens effektivitet i att nå igenom bruset och skapa en reaktion på både kort och lång sikt för varumärket
  • Fullständig diagnos av styrkor och svagheter, drivkrafter och barriärer sett ur ett både rationellt och emotionellt plan

Hur?

  • Miljöintegrerat test där respondenten får se reklamen i sin rätta miljö. Printannonser i en på skärmen blädderbar tidning och utomhusreklamen filmad eller fotograferad i sin miljö tillsammans med annan reklam.
  • Monadiskt test (varje person utvärderar endast en annons)
  • Testgrupp och kontrollgrupp, där testgruppen får se reklamen och kontrollgruppen inte. Metoden gör att man kan utvärdera reklamens faktiska inverkan på varumärket

Kontakt - ASI

Lindsay Troy

Business Unit Manager
Lindsay.Troy@ipsos.com
tel. +46 707 668 002