Next*TV Express


   Förtest av TV reklam i framskridet skede
   eller färdigt format

 

Varför och när?

  • Förtest av reklamfilmerna innan de lanseras för att identifiera vad som är framgångsrikt och inte. Genom dessa insikter ökar sannolikheten att lansera endast effektiva reklamfilmer

Vad får man?

  • Utvärdering av hur effektivt reklamfilmer når fram till konsumenterna och väcker intresse, påverkar försäljning och full diagnos av dess styrkor och svagheter
  • Rekommendationer om filmen skall lanseras och förslag på hur den eventuellt kan modifieras för att optimera utfallet

Hur?

  • Online undersökning med testgrupp och kontrollgrupp. Testgruppen får se reklamenheterna (via story board, Animatic eller färdig film) men inte kontrollgruppen. Genom detta kan vi förutom att utvärdera reklamen även se dess faktiska effekt på varumärket på både kort och lång sikt.

 


Kontakt - ASI

Lindsay Troy

Business Unit Manager
Lindsay.Troy@ipsos.com
tel. +46 707 668 002