DN/Ipsos om bankbytare

12-01-2017

1 av 10 har bytt bank under de senaste tre åren. En undersökning som DN/Ipsos har genomfört visar att andelen som byter bank i befolkningen är liten. Knappt 1 av 10 har bytt bank helt under de senaste tre åren.

1 av 10 har också bytt bank helt eller delvis under de senaste tre åren.  8 av 10 har inte bytt bank under de senaste tre åren.

Undersökningen som helhet bifogas nedan.

För mer info, kontakta:
David Ahlin, ​​
david.ahlin@ipsos.se
​Nordenchef, Ipsos Public Affairs