DN/Ipsos – Väljarnas viktigaste frågor jauari 2017

06-02-2017

Lag och ordning samt sjukvårdsfrågor kraftigt uppåt på väljarnas dagordning. Andelen väljare som nämner frågor med koppling till lag och ordning samt sjukvård som de viktigaste politiska frågorna ökar kraftigt jämfört med senaste mätningen i juni 2016.

25 procent av de svarande nämner spontant sjukvården som den just nu viktigaste politiska frågan, upp från 14 procent i juni 2016.

11 procent nämner frågor med koppling till polis, lag och ordning, en ökning från en (1) procent i juni. Lag och ordning har inte funnits med bland topp tio under många år, nu är frågan den fjärde viktigaste hos väljarna.

Invandring och integration är fortsatt det politikområde som nämns av flest väljare, 30 procent av de svarande, men frågan är inte lika dominerande som vid DN/Ipsos senaste mättillfällen i juni och januari 2016. I januari 2016 dominerade frågan stort och nämndes av 40 procent av väljarna som den viktigaste, i juni av 36 procent.  

27 procent nämner skola och utbildning som den viktigaste politiska frågan jämfört med 24 procent i juni. Skola och utbildning är därmed liksom i juni väljarnas näst viktigaste fråga efter invandring och integration.

Topp fyra sakfrågor i januari är alltså invandring och integration, skola och utbildning, sjukvården samt lag och ordning.

Män och kvinnor gör delvis olika prioriteringar när det gäller vilka politiska frågor som är viktigast. Män svarar oftare att invandring samt lag och ordning är de viktigaste frågorna. Kvinnor svarar oftare att skolan, sjukvården och äldreomsorgen är de viktigaste politiska frågorna.

 Varannan tycker att utvecklingen i Sverige går åt fel håll

Från och med januari kommer DN/Ipsos varje månad undersöka hur väljarna ser på utvecklingen i Sverige, en fråga som ger intressant information om stämningsläget i väljarkåren. Frågan har ställts halvårsvis under de senaste åren samt i olika omgångar inför tidigare val.

Undersökningen bekräftar att många väljare fortfarande har en dyster syn på hur Sverige utvecklas. Det finns en utbredd pessimism i väljarkåren. Varannan väljare svarar att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Endast var femte tycker att utvecklingen i Sverige på det stora hela går åt rätt håll. Var tredje svarar ”varken åt rätt eller fel håll”.

Vid en jämförelse med historiska siffror är synen på utvecklingen i landet nu mer dyster än vad som under senare tid brukar vara fallet. DN/Ipsos mätningar under 2015 och 2016 har visat att väljarnas förtroende för viktiga samhällsfunktioner som t ex polisen, försvaret, skolan samt hur integrationen av nya svenskar fungerar är mycket lågt, och när det gäller polisen och försvaret ser det ut att vara fallande.

Rapporten som helhet finns bifogad nedanför.

För mer info, kontakta:
David Ahlin, david.ahlin@ipsos.se
Sverigechef, Ipsos Public Affairs