DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017

23-02-2017

Väljartapp för Moderaterna, fortsatt uppåt för Centern. Utvecklingen under det gångna året, att Moderaternas väljarstöd försvagas samtidigt som Centerpartiet vinner fler väljare, har accelererat sedan januari.

I DN/Ipsos februarimätning tappar Moderaterna ungefär tre procentenheter och landar på 20 procent (19,7). Det är den lägsta skattningen av stödet för Moderaterna sedan septembermätningen 2003, det vill säga i samband med att Bo Lundgren lämnade partiledarskapet i Moderaterna. Jämfört med motsvarande DN/Ipsos för ett år sedan har Moderaterna tappat ca sex procentenheter, eller ungefär var fjärde väljare (noteringen i februari 2016 var 25,6 procent).

Stödet för Centerpartiet skattas i februari till 12 procent (12,3), en ökning med ca tre procentenheter sedan januari. Jämfört med februarimätningen 2016 har stödet för Centerpartiet fördubblats. Jämfört med för tre år sedan, i februari 2014, har stödet för partiet mer än tredubblats. I februari 2014 var Moderaterna sju gånger större än Centern, idag är Moderaterna 1,6 gånger större.

Moderaternas tapp och centerpartiets ökning, båda 2,9 procentenheter, är betydligt större förändringar än de genomsnittliga förändringar som vi brukar notera månad till månad. Centerpartiets genomsnittliga förändring från en månad till en annan sedan år 2000 är 0,7 procentenheter. Motsvarande siffra för Moderaterna är 1,3 procentenheter.

Moderaternas tapp och Centerpartiets ökning under februari har också synts i mätningar från Sifo och Demoskop.
I övrigt har inga stora förändringar skett i väljaropinionen sedan januarimätningen.

Allianspartierna, om vi räknar in Kristdemokraterna på tre procent, har tillsammans stöd av 41 procent. De tre rödgröna partierna samlar tillsammans 38 procent, oförändrat jämfört med januari.

Moderaternas tapp har i huvudsak fångats upp av Centerpartiet och har inte ökat det samlade stödet för de rödgröna partierna.

Rapporten som helhet finns bifogad nedanför.

För mer info, kontakta:
David Ahlin, david.ahlin@ipsos.se
Nordenchef, Ipsos Public Affairs