Svenska folket om fejk-nyheter

01-03-2017

Ipsos har på uppdrag av Tidningsutgivarna genomfört en undersökning bland den svenska allmänheten om ”fejk-nyheter”. Frågeformuläret är mycket snarlikt frågor som ställdes i USA i höstas av Pew Research Centre.

Resultaten i korthet:

6 av 10 uppger att de varje vecka ser nyhetsartiklar eller nyhetsinslag på internet som inte upplevs som helt sanningsenliga . 4 av 10 uppger att de varje vecka ser nyhetsartiklar eller nyhetsinslag på internet som uppfattas vara påhittade/ osanna.

Knappt 1 av 10 uppger att de delat en nyhet på internet som de senare fick veta var påhittad. Knappt 1 av 20 uppger att de delat en nyhet på internet som de visste eller anade var påhittad.

8 av 10 anser att medier som tidningar, tv eller radio har ett mycket stort ansvar att hindra spridandet av fejk-nyheter. 6 av 10 anser att den enskilde har ett mycket stort ansvar.

Var tredje är osäker på sin egen förmåga att upptäcka en fejk-nyhet. 8 av 10 anser att fejk-nyheter i hög utsträckning påverkar svenskars uppfattningar om grundläggande fakta när det gäller aktuella frågor och händelser.

Rapporten som helhet finns bifogad nedanför.

För mer info, kontakta:
David Ahlin, david.ahlin@ipsos.se
Nordenchef, Ipsos Public Affairs