DN/Ipsos om trygghet i Sverige

01-03-2017

4 av 10 anser att Sverige egentligen är tryggare än vad som framkommer i media – en av fyra tycker tvärt om att Sverige egentligen är mer otryggt. Sedan en tid tillbaka har frågor om trygghet, otrygghet och brottsbekämpning tagit en större plats i samhällsdebatten. DN/Ipsos januarimätning visade till exempel att frågor med koppling till polis, brott och straff seglat upp som det fjärde viktigaste sakområdet för väljarna vilket är ovanligt i den svenska politiska debatten. Parallellt pågår en intensiv debatt som handlar om huruvida medier ger en rättvisande bild av hur tryggt eller otryggt Sverige egentligen är.
 

För att få ökad kunskap om hur väljarna ser på frågan om trygghet och otrygghet i Sverige, samt om medier ger en rättvisande bild  av läget eller inte, har Ipsos under februari ställt några extra frågor inom ramen för väljarbarometern.
 
Resultaten i korthet:
 
Var fjärde anser att Sverige egentligen är mer otryggt än den bild som framkommer i media. SD-väljare är kraftigt överrepresenterade bland de som uppfattar att Sverige egentligen är mer otryggt.
 
Var fjärde anser att medier, på det stora hela, ger en rättvisande bild av hur tryggt eller otryggt Sverige är.
 
Fyra av tio anser att Sverige egentligen är tryggare än den bild som framkommer i media. De som röstar på Mp, V, C och L är överrepresenterade i den är gruppen.
 
Personer som anser att Sverige egentligen är mer otryggt än den bild som framkommer i media svarar oftare att de själva känner sig otrygga både på dagtid och på kvällar/nätter.
 
De flesta svenskar, ca 9 av 10, känner sig ganska eller mycket trygga när de vistas ute på dagtid i området där de bor. På kvällar och nätter uppger ca 8 av 10 svenskar att de känner sig ganska eller mycket trygga.

Boende i storstäder samt boende i kommuner med hög andel anmälda våldsbrott per invånare uppger oftare att de känner sig otrygga. 

Rapporten som helhet finns bifogad nedanför.

För mer info, kontakta:
David Ahlin, david.ahlin@ipsos.se
Nordenchef, Ipsos Public Affairs