DN/Ipsos – Sakfrågeägarskap i politiken

06-03-2017

Försvagat stöd för Moderaterna i frågor som handlar om regeringsduglighet. DN/Ipsos halvårsvisa undersökning om sakfrågeägarskap visar vilka partier som väljarna anser har bäst politik i de viktigaste politiska sakfrågorna. Mätningen ger oss information om vilket förtroende väljarna har för partierna och deras politiska förslag och utgör en viktig indikator för partiernas potential att växa i väljaropinionen. Partier som uppfattas ha en attraktiv och relevant politik i de viktigaste väljarfrågorna har potential att vinna fler väljare. Omvänt gäller att partier som har svagt eller inget förtroende i de tunga sakfrågorna har små möjligheter att vinna väljarnas förtroende i kommande val.

Den aktuella mätningen baseras på telefonintervjuer under januari och februari med ett slumpmässigt urval röstberättigade och är jämförbar med tidigare mätningar i DN/Ipsos serie. Jämfört med DN/Ipsos senaste sakfrågemätning i juni 2016 har moderaternas ställning och förtroende bland väljarna i flera tunga sakfrågor försvagats.

Störst är tappet när det gäller förmågan att sköta Sveriges ekonomi. I juni ansåg 40 procent att Moderaterna hade bäst politik för Sveriges ekonomi och partiet behöll ett stort försprång till Socialdemokraterna i frågan. Idag svarar 31 procent att Moderaterna har bäst politik när det gäller ekonomin, ett tapp på nio procentenheter, den största enskilda förändringen jämfört med junimätningen (förändringen är statistiskt signifikant). S ligger kvar på samma låga nivå som i juni, 22 procent svarar att S har bäst politik när det gäller ekonomin jämfört med 24 procent i juni.

Även när det gäller jobb och sysselsättning tappar Moderaterna stort. 24 procent svarar idag att Moderaterna har bäst jobbpolitik jämfört med 32 procent i juni, en minskning med åtta procentenheter (förändringen är statistiskt signifikant). Stödet för S jobbpolitik är oförändrat 27 procent jämfört med 28 procent i juni. Samtidigt ökar andelen som svarar att Centern har bäst jobbpolitik från fyra till åtta procent (förändringen är statistiskt signifikant).

Också när det gäller skola och utbildning tappar Moderaterna kraftigt. I juni svarade 15 procent att Moderaterna hade bäst skolpolitik, nu har andelen fallit till nio procent (förändringen är statistiskt signifikant). S ligger kvar ungefär oförändrat på 19 procent jämfört med 21 procent i juni.

Moderaternas tapp är dramatiskt om vi jämför med junimätningen. Men även för Socialdemokraterna syns en negativ trend över tid, och då handlar det om välfärden. Under de senaste fyra åren har förtroendet för S välfärdspolitik minskat med ungefär 10 procentenheter. När det gäller skolan är tappet 12 procentenheter, från 31 procent till 19 procent. Sjukvården: 38 till 28. Äldreomsorgen: 37 till 26. Samtliga förändringar signifikanta.

Rapporten som helhet finns bifogad nedanför.

För mer info, kontakta:
David Ahlin, david.ahlin@ipsos.se
Nordenchef, Ipsos Public Affairs