DN-Ipsos: Valvind och betyget på regeringen

07-04-2017

Medvind för Socialdemokraterna: En undersökning från DN/Ipsos om valvinden, det vill säga vilket parti som väljarna tror kommer att leda regeringen efter valet 2018. Visar att fler nu tror att Socialdemokraterna kommer att leda regeringen efter nästa val (31 procent) jämfört med Moderaterna (27 procent). Vid det förra mättillfället i september trodde 48 procent att Moderaterna skulle bilda regering efter valet 2018, och 24 procent trodde på Socialdemokraterna.

Förändringen i valvinden kommer trots att det går trögt för regeringen i opinionen. När DN/Ipsos frågar väljarna om betyget på regeringen och oppositionen så uppger 27 procent att de anser att regeringen gör ett bra jobb, jämfört med 28 procent i oktober 2016. 39 procent uppger att regeringen gör ett dåligt jobb, jämfört med 36 procent i oktober.

Väljarna har inte heller några större tilltro till att en alliansregering skulle göra ett bättre jobb. 36 procent anser att en alliansregering skulle göra ett bättre jobb, jämfört med 38 procent i oktober 2016.

Rapporten som helhet finns bifogad nedanför.

För mer info, kontakta:
David Ahlin, david.ahlin@ipsos.se
Sverigechef, Ipsos Public Affairs