Stockholmarna om Nobel Center

2016-10-25

26 oktober. Det finns planer på att bygga ett Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Ipsos undersökning visar på ett svagt stöd bland stockholmarna för planerna.

DN/Ipsos väljarbarometer Stockholm stad: Minskat stöd för Miljöpartiet

2016-10-18

18 Oktober. DN/Ipsos väljarbarometer för Stockholm stad visar att stödet för det rödgrönrosa styret har minskat sedan valet och att det idag är jämnt i opinionen mellan de rödgrönrosa partierna och allianspartierna. Stödet för Sverigedemokraterna har ökat och partiet skulle få en vågmästarställning i stadshuset på samma sätt som i riksdagen.

Vi söker receptionist i Stockholm

2016-10-04

Receptionist Stockholm
Brinner du för service? Och har goda kunskaper i grafisk design samt Officepaketet i stort?
Då kan du vara vår nästa medarbetare! Ipsos söker en positiv och serviceinriktad receptionist till vårt kontor i centrala Stockholm

Stort stöd för ny form av värnplikt

2016-09-27

27 september. En klar majoritet av svenska folket stödjer förslaget att på nytt införa någon form av värnplikt med militär grundutbildning, lika för män och kvinnor. 62 procent tycker att förslaget är bra, tolv procent tycker att förslaget är dåligt. 20 procent svarar att förslaget varken är bra eller dåligt och sex procent har ingen uppfattning. Stödet för värnplikt är svagare bland svenskar under 30 år och starkare bland äldre.

Splittring i synen på samarbete med Sverigedemokraterna

2016-09-24

24 september. Inom ramen för september månads väljarbarometer har DN/Ipsos ställt frågan ”anser du att de andra partierna i riksdagen bör samarbeta med Sverigedemokraterna i frågor där man har liknande uppfattningar eller anser du att man bör göra allt för att minska partiets inflytande i riksdagen?”

DN/Ipsos september: små förändringar i partiernas väljarstöd

2016-09-22

22 september. DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 – 19 september bekräftar bilden av ett stabilt opinionsläge med relativt små förändringar av stödet för partierna. Socialdemokraterna är fortsatt största parti med 26 procent av stödet, Moderaterna skattas till 24 procent (-1) och Sverigedemokraterna till 19 procent (+1).

Väljarna om partiernas flykting- och invandringspolitik

2016-09-12

12 september. Väljarna anser att Vänsterpartiet har den mest generösa flykting- och invandringspolitiken av alla riksdagspartier, och att Sverigedemokraterna har den mest restriktiva politiken på området. Det visar en undersökning av DN/Ipsos. Vidare anser väljarna att Miljöpartiet har en betydligt mer generös flykting- och invandringspolitik jämfört med regeringskollegan Socialdemokraterna

Centerpartiet noterar starkaste väljarstödet sedan 2003

2016-08-26

26 augusti. DN/Ipsos väljarbarometer för augusti visar att styrkeförhållandena mellan partierna och blocken är i princip oförändrade jämfört med senaste undersökningen som genomfördes i juni.

Ipsos opinionsmonitor sommaren 2016

2016-08-10

10 aug. I opinionsmonitorn har Ipsos samlat alla mätningarna som gjordes inför Almedalen 2016 i ett dokument. Opinionsmonitorn innehåller; opinionsläget i juli, väljarnas viktigaste frågor, sakfrågeägandeskapen, valvind, partiledarförtroende, inställningen till EU samt utvecklingen i Sverige.

Näringslivstopparna om USA-valet

2016-08-10

10 aug. Inför det kommande presidentvalet i USA finns en tydlig preferens för Hillary Clinton framför Donald Trump bland de svenska näringslivstopparna.

Något ökad optimism, men varannan tycker att utvecklingen går åt fel håll

2016-07-08

8 juli. 30 procent av väljarna tycker att utvecklingen i landet går åt rätt håll, en statistiskt signifikant ökning jämfört med senaste undersökningen i juni 2015. Andelen som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll är fortfarande betydligt högre, 50 procent.

Få väljare kan nämna något som Miljöpartiet bidragit med i regeringen

2016-07-08

8 juli. En majoritet av väljarna kan inte nämna någonting positivt som Miljöpartiet bidragit med i regeringen. 54 procent svarar att de inte kan nämna någon fråga medan 26 procent nämner någon fråga där Miljöpartiet bidragit positivt. Rödgröna väljare kan oftare (34 procent) än andra nämna något positivt som Miljöpartiet bidragit med. 

Socialdemokraterna återhämtar stöd i sakfrågor – invandring och integration fortsatt viktigaste väljarfrågan

2016-07-04

4 juli. DN/Ipsos återkommande mätning av stödet för partiernas politik i sakfrågorna visar att Socialdemokraterna återhämtar stöd i flera frågor jämfört med senaste undersökningen i januari. 

Finansministermatchen

2016-07-03

3 juli. Sveriges näringslivstoppar har ett fortsatt lågt förtroende för finansminister Magdalena Andersson, även om förtroendet ökat signifikant med fyra procentenheter från 5 procent som hade stort eller mycket stort förtroende för henne i juni 2015 till 9 procent ett år senare.

Stort förtroendetapp för Gustav Fridolin

2016-07-02

2 juli. Efter skandalerna inom Miljöpartiet under våren har förtroendet för Gustav Fridolin minskat signifikant från 26 procent i december 2015 till 20 procent i juni, enligt Ipsos mätning av förtroendet för partiledarna. Det är den lägsta noteringen för ett manligt språkrör sedan mars 2008 då Peter Eriksson ledde partiet. Andelen med litet eller inget förtroende ökar med 8 procentenheter till 72 procent, även det en statistiskt signifikant försämring. Gustav Fridolins förtroendebalans försvagas till -52, den näst sämsta balansen bland partiledarna.

Näringslivstopparnas förtroende inom politiken

2016-07-02

2 juli. När näringslivstopparna fritt får ange vilken politiker de känner störst förtroende för nämns Anna KinbergBatrai störst utsträckning. Hon har sedan föregående mätning i juni 2015 stärkt sin ställning ordentligt bland Sveriges näringslivstoppar. 26 procent av näringslivstopparna uppger nu att de har högst förtroende för moderatledaren. Motsvarande siffra var i juni 2015 9 procent.

Jämnt mellan blocken vid halvtid i mandatperioden

2016-06-30

30 juni. DN/Ipsos första väljarbarometer med mixad undersökningsmetod skattar stödet för Socialdemokraterna till 26 procent och Moderaterna till 24 procent. 2194 intervjuer har genomförts i juni varav 1203 telefonintervjuer med slumpmässigt urval och 991 digitala intervjuer i slumpmässigt rekryterad respondentpanel.

Två av tre svenskar skulle rösta för att Sverige förblir medlem i EU

2016-06-27

27 juni. Om det hölls en folkomröstning idag för att avgöra om Sverige ska lämna EU eller stanna kvar som medlem så skulle två av tre svenskar rösta för att Sverige förblir medlem i EU. Det visar DN/Ipsos extramätning om EU-medlemskapet med anledning av Storbritanniens EU-omröstning. 

8 av 10 näringslivstoppar tror på negativa konsekvenser av en Brexit

2016-06-20

20 juni. En undersökning som DI/Ipsos genomförde i juni bland landets näringslivstoppar visar att åtta av tio (83 procent) tror att en Brexit skulle ha negativa konsekvenser för svenskt näringsliv. Endast 2 procent tror på positiva effekter, medan 10 procent tror att det inte skulle spela någon större roll om Storbritannien lämnar EU.

Minskat väljarstöd för att partierna formar block eller allianser inför val

2016-06-05

5 juni. Var tredje väljare (34 procent) föredrar att partierna före valet bildar block eller allianser och går till val med gemensam politik och gemensamt program. Jämfört med när frågan ställdes senast i juni 2014 har andelen som föredrar block eller allianser minskat från 40 procent till 34 procent, en statistiskt signifikant minskning.

Lägsta stödet för Miljöpartiet sedan 2002

2016-05-28

28 maj. Miljöpartiets negativa trend i opinionen fortsätter. Sedan januari har partiet tappat väljarstöd i fyra mätningar i rad och i maj skattar Ipsos stödet för Miljöpartiet till 3,5 procent. Färre än hälften av de som röstade på MP 2014 uppger att de skulle rösta på MP idag vilket är lägst av samtliga partier. Ipsos har inte mätt ett lägre stöd för Miljöpartiet sedan december 2002.

Svenskarna pessimistiska om EU:s framtid

2016-05-27

27 maj. 6 av 10 tror att en Brexit skulle påverka Sverige negativt och varannan svensk tycker att EU utvecklas i fel riktning. Det visar DN/Ipsos specialmätning om EU och Europas framtid som publiceras idag.

DN/Ipsos väljarbarometer april: Socialdemokraterna tappar stöd - lägsta noteringen för vänsterblocket sedan 1979

2016-04-26

Stödet för Socialdemokraterna skattas till 24,4 procent, en statistiskt signifikant tillbakagång med 4,5 procentenheter. Socialdemokraterna hade ett positivt momentum i mars och återtog förlorat stöd i opinionen. Nu har trenden brutits och partiet är tillbaka på samma låga stöd som i december och januari. Stödet för S i april är det lägsta sedan den absoluta bottennoteringen i januari 2012 i samband med tidigare partiledaren Håkan Juholts avgång.

Google alltjämt det mest inflytelserika varumärket i Sverige

2016-04-21

21 april. Google fortsätter ligga i topp när det gäller varumärkens inflytande. För fjärde året i rad toppar man den svenska listan i Ipsos undersökning. Globala teknikföretag dominerar på listan men även svenska företag som IKEA och ICA kvalificerar sig bland varumärkena på topp 10.

Ipsos byter Nato-fråga

2016-04-05

5 april. Ipsos har bytt Nato-fråga i de återkommande mätningarna.

DN/Ipsos väljarbarometer kvartalsrapport januari – mars

2016-04-05

5 april. DN/Ipsos kvartalsrapport visar vilka väljarströmmar som ligger bakom Moderaternas uppgång och Sverigedemokraternas nedgång i opinionen jämfört med fjärde kvartalet 2015. Under årets första månader har Moderaterna vunnit tillbaka väljare som lämnat Moderaterna för Sverigedemokraterna. Ett ökat väljarflöde syns också från Centerpartiet till Moderaterna.

Stort förtroende för Sveriges Television och Sveriges Radio

2016-04-01

1 april. Ipsos undersökning Medieförtroende 2016 visar att public service-medierna spelar i en egen division. Fler än 7 av 10 i hela landet har förtroende för Sveriges Television och Sveriges Radio. Studien visar att det finns stora skillnader i synen på olika medier – frågan om svenskarna litar på media kan inte besvaras med ett enkelt ja eller nej. Vissa medier har stort förtroende, andra mycket litet.

Få nöjda med regeringens arbete

2016-03-29

29 mars. Var fjärde väljare tycker att regeringen gör ett bra jobb. Jämfört med senaste mätningen av betyget på regeringen i oktober 2015 har andelen som tycker att regeringen gör ett bra jobb fallit från 27 procent till 23 procent. Samtidigt ökar inte andelen som tror att en alliansregering skulle göra ett bättre jobb. 40 procent svarar att en alliansregering skulle göra ett bättre jobb vilket är oförändrat jämfört med oktober.

Ökat stöd för Socialdemokraterna

2016-03-26

26 mars. DN/Ipsos väljarbarometer, med intervjuer genomförda 10 – 20 mars, visar att stödet för Socialdemokraterna ökat och att Sverigedemokraternas nedåtgående trend fortsätter. Stödet för Socialdemokraterna skattas till 28,9 procent. Ökningen jämfört med februari håller sig precis inom felmarginalen men jämfört med december och januari är ökningen statistiskt signifikant.

Näringslivschefer om digitaliseringen

2016-03-21

21 mars. I en undersökning som DI/Ipsos genomförde bland landets näringslivstoppar visar att fyra av tio bolag saknar en tydlig digital strategi. Samtidigt som tre av fyra (76 procent) näringslivschefer ser digitaliseringen som en möjlighet snarare än ett hot (3 procent) för företaget. 

Global undersökning visar stort stöd för ökad jämställdhet

2016-03-07

7 mars. 7 av 10 tycker att det råder ojämlikhet mellan kvinnor och män och 9 av 10 intervjuade vill se lika möjligheter för både kvinnor och män. Det visar Ipsos globala undersökning genomförd i 23 länder med frågor om sociala, politiska och ekonomiska rättigheter för kvinnor och män. 

Näringslivstopparnas förtroende för Anna Kinberg Batra ökar

2016-03-07

7 mars. En undersökning som DI/Ipsos genomförde i februari bland landets näringslivstoppar visar att förtroendet för Anna Kinberg Batra har ökat samtidigt som det sjunkit för Jimmie Åkesson. Förtroendet för statsminister Stefan Löfven är kvar på samma låga nivå som vid föregående mätning i november. 

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2016 - nedåt trend för Sverigedemokraterna

2016-02-26

26 februari. DN/Ipsos väljarbarometer i februari bekräftar trenden som synts i andra mätningar att stödet för Sverigedemokraterna ser ut att ha planat ut, eller minskat något. Moderaterna och Socialdemokraterna är jämnstora och alliansen har ett visst övertag över de tre rödgröna partierna med 4,5 procentenheter. 

Invandringsfrågan viktigaste samhällsfrågan för första gången

2016-02-08

8 februari. Invandringsfrågan toppar för första gången Ipsos mätning över listan på viktiga samhällsfrågor. Invandring och integration har ökat kraftigt i betydelse och rankas nu före skola och utbildning och sysselsättning. Det är också den största förändringen för en enskild frågas betydelse som vi noterat.

Socialdemokraterna tappar förtroende i jobbfrågan

2016-02-08

8 februari. Socialdemokraterna har tappat i förtroende i en av väljarnas viktigaste frågor, jobb- och sysselsättningsfrågan (från 28 procent som ansåg att partiet hade bäst politik i juni 2015 till 23 procent idag). Under valrörelsen 2014 och fram till vårvintern 2015 var stödet för Socialdemokraterna och Moderaterna likvärdigt när det gäller politiken för jobb och sysselsättning men därefter tog Moderaterna över sakfrågeägarskapet. Moderaternas övertag i jobbfrågan har nu ökat ytterligare.

DN/Ipsos väljarbarometer januari 2016

2016-01-27

27 januari. DN/Ipsos första väljarbarometer för året bekräftar de trender som synts i opinionen under senhösten och vintern 2015. Väljarstödet för Moderaterna (M) fortsätter att öka och stödet för allianspartierna är numera större än det samlade stödet för Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP). Stödet för Moderaterna skattas till 25,8 procent och väljarstödet för M ökar för tredje mätningen i rad.


DN/Ipsos årsrapport väljarbarometern - trender och väljarflöden 2015

2016-01-25

25 januari. DN/Ipsos årsrapport om hur partiernas väljarstöd utvecklats visar att Socialdemokraterna (S) har tappat stöd i väljarkåren under det gångna året. Från ett genomsnittligt stöd på 32 % under årets första kvartal till strax under 27 % under kvartal fyra. I DN/Ipsos decembermätning noterade Socialdemokraterna ett stöd på 24,7 % vilket indikerar att väljarstödet har fortsatt att försvagas mot slutet av året.

Flykting - och invandringsfrågor är viktigast att politiker prioriterar

2016-01-14

14 januari. Knappt hälften, 46 procent, av den vuxna befolkningen anser att frågor som rör flyktingar och invandring är det som politikerna bör lägga all kraft på att lösa.  Andra frågor nämns av betydligt färre. Frågor som rör skola och utbildning nämns av 7 procent, arbetslösheten/sysselsättningsfrågor av 6 procent, miljö-, klimat-, och energifrågor nämns av 4 procent och lika många nämner frågor som rör bostäder och bostadspolitiken.   

Svagt förtroende för det svenska försvaret

2016-01-09

9 januari. En majoritet av svenskarna, 54 procent, tycker att de ekonomiska resurserna till försvaret bör öka medan 33 procent tycker att de bör bibehållas på dagens nivå. Endast 6 procent tycker att de ekonomiska resurserna bör minska. Opinionen jämfört med senaste mätningen för ett år sedan är oförändrad.

Stabil Nato-opinion – flertal tycker att Sverige ska stanna utanför Nato

2016-01-08

8 januari. Varannan svensk anser att Sverige bör stanna utanför Nato, en lika stor andel som i förra årets Nato-mätning. 34 procent svarar att Sverige bör gå med i militäralliansen Nato, också oförändrat jämfört med för ett år sedan.

Stort stöd för återinförd värnplikt - majoritet vill stärka försvaret

2016-01-04

4 januari. Återinförd värnplikt har ett stort folkligt stöd. Sju av tio svenskar tycker att det är ett bra förslag att återinföra någon form av värnplikt, visar en mätning gjord av DN/Ipsos. 9 av 10 anser att värnplikten i så fall ska gälla både kvinnor och män.

Lägre förtroende för statsminister Stefan Löfven

2015-12-21

21 december. Väljarnas förtroende för statsminister Stefan Löfven fortsätter att försvagas, visar DN/Ipsos andra förtroendemätning för året. Jämfört med senaste förtroendemätningen i juni minskar andelen med förtroende från 34 procent till 30 procent, en statistiskt signifikant minskning. Samtidigt ökar andelen som har litet eller inget förtroende för statsministern från 60 till 66 procent, också en signifikant förändring.

Regeringen tappar stöd i opinionen

2015-12-17

17 december. DN/Ipsos väljarbarometer för december visar att regeringen tappar stöd. Det samlade väljarstödet för socialdemokraterna och miljöpartiet sjunker från 34,3 procent i november till 30,0 procent i december och förändringen är statistiskt signifikant.

Uppfattningar är inte verklighet - vad världen har fel om

2015-12-02

2 december. Idag presenteras Ipsos återkommande undersökning Perils of Perception. Undersökningen är gjord i 33 länder och visar hur fel allmänheten har om några nyckelfrågor och särdrag hos befolkningen i sitt land. Här nedan har Bobby Duffy, Managing Director of Ipsos MORI Social Research Institute, kommenterat från ett brittiskt perspektiv på undersökningen. Läs hela rapporten och ta del av de svenska svaren.

Förtroendet för Löfven, Kinberg Batra och Åkesson

2015-11-28

28 november. I Ipsos mätning om förtroende för partiledarna i de tre största partierna åtnjuter Anna Kinberg Batra högst förtroende bland näringslivstopparna. Även i september var förtroendet högre för henne än för Stefan Löfven och Jimmie Åkesson.

Små förändringar i väljaropinionen men fler osäkra

2015-11-27

27 november. DN/Ipsos väljarbarometer som publiceras i DN idag visar endast marginella förändringar i väljaropinionen, men sedan sommaren har andelen osäkra väljare ökat med ca fyra procentenheter.

Ipsos Reputation Council 2015

2015-11-26

26 november. Företagens anseende är en allt viktigare strategisk fråga för bolagsledningar och styrelser. Vi har för tionde gången intervjuat medlemmarna i Ipsos Reputation Council – drygt hundra kommunikationschefer världen över – om deras syn på förtroende och anseende.

DN/Ipsos: Mer positiv inställning till flyktingmottagande i kommuner som tagit emot färre

2015-11-25

25 november. DN/Ipsos har mätt svenskarnas inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen. Resultatet visar en splittrad opinion där 32 procent anser att den kommun man är bosatt i bör ta emot fler flyktingar och 31 procent anser att den bör ta emot färre. Nuvarande attityder samvarierar också med kommunens tidigare flyktingmottagande – ju färre flyktingar den egna kommunen tagit emot under 2014-2015, desto vanligare är det att man tycker att den egna kommunen ska ta emot fler.

DI/Ipsos: Näringslivstopparna efter decemberöverenskommelsens fall

2015-11-25

25 november. DI/Ipsos har undersökt vilka frågor Sveriges näringslivstoppar tycker att regeringen och allianspartierna ska samarbete över blockgränserna. Resultatet visar att nio av tio näringslivstoppar generellt tycker att regeringen och alliansen ska samarbeta mer över blockgränserna, särskilt inom områden som flyktingmottagandet, försvaret och skolan. 

DI/Ipsos: Näringslivstoppar om klimatfrågan

2015-11-23

23 november. Inför klimatmötet i Paris har DI/Ipsos undersökt näringslivstopparnas syn på ett antal områden. En majoritet av näringslivstopparna stödjer förslaget om att införa en global skatt på koldioxid. Drygt hälften är emot idén att Sverige bör sänka koldioxidutsläppen mer än internationella avtal stipulerar. Förtroendet för regeringens miljö- och klimatpolitik är lågt, endast sju procent har ganska högt förtroende för den.

Skifte i flyktingopinionen – svagt betyg till regeringens hantering av krisen

2015-11-06

7 november. Ipsos undersökning som i dag publiceras i Dagens Nyheter visar att det i höst skett svängningar i flyktingopinionen. I september uppgav en ökad andel svenskar att Sverige bör ta emot fler flyktingar. I slutet av oktober har opinionen skiftat och andelen är tillbaka på samma nivåer som uppmättes under våren.

DN/Ipsos: Väljarnas betyg på regeringen och oppositionen

2015-10-28

28 oktober. Få är nöjda med regeringen men bara 4 av 10 tror att alliansen skulle göra ett bättre jobb. Jämfört med senaste mätningen för sex månader sedan ökar andelen väljare som tycker att regeringen gör ett dåligt jobb. DN/Ipsos väljarbarometer visar samtidigt att opinionsläget är fortsatt stabilt. Jämfört med mätningarna i augusti och september är väljarstödet för riksdagspartierna i princip oförändrat.

Stockholmarnas inställning till tiggeri

2015-10-14

14 oktober. DN/Ipsos har mätt stockholmarnas inställning till tiggeri. Resultatet visar att en knapp majoritet inte ger pengar till tiggare samt att de flesta anser att det bästa sättet att hjälpa är att stödja organisationer på plats i hemländerna. Undersökningen visar även på en intressant paradox; det är fler som skänker direkt till de människor som tigger, jämfört med andelen som anser att det är det bästa sättet för att lösa situationen med tiggare i Stockholm.

Bristen på billiga bostäder stort bekymmer bland stockholmarna

2015-10-07

DN/Ipsos har mätt hur nöjda Stockholmarna är med viktiga samhällsfunktioner. Sjukvården och skolan är bättre än sitt rykte medan tillgången på billiga bostäder är usel, över nio av tio unga stockholmare är missnöjda, visar undersökningen.

DN/Ipsos Stockholmsmätning: Fortsatt rödgrönrosa majoritet, ökat stöd för Sverigedemokraterna

2015-10-05

DN/Ipsos årliga Stockholmsmätning som genomförts ett år efter kommunvalet visar att det rödgrönrosa styret har stöd av en majoritet av stockholmsväljarna. Väljarstödet för Sverigedemokraterna ökar från 5,2 till 7,9 procent och förändringen är statistiskt signifikant.

DN/Ipsos: Statsministermatchen

2015-09-30

30 september. I DN/Ipsos undersökning statsministermatchen jämförs allmänhetens förtroende för de främsta kandidaterna till statsministerposten efter riksdagsvalet 2018 – Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra – inom fem för ämbetet viktiga områden.

DN/Ipsos: Svenska folkets attityder till flyktingar

2015-09-27

27 september. DN/Ipsos har mätt svenska folkets attityder till flyktingar. Drygt fyra av tio (44 %) anser att Sverige bör ta emot fler flyktingar och tre av tio (30 %) anser att Sverige bör ta emot färre flyktingar. Andelen som anser att vi ska ta emot fler flyktingar har ökat från 26 till 44 procent sedan februari i år. Uppgången på 18 procentenheter är statistiskt säkerställd. Samtidigt har andelen som tycker att vi ska ta emot färre flyktingar minskat med 6 procentenheter från 36 till 30 procent. Minskningen är signifikant.

FN:s nya hållbarhets- och utvecklingsmål har stort stöd både internationellt och i Sverige

2015-09-24

24 september. FN:s nya globala hållbarhets- och utvecklingsmål, Sustainable Development Goals (SDG:s), är tänkta att ersätta de tidigare Milleniemålen när de löper ut i slutet av 2015. Arbetet med den nya utvecklingsagendan post-2015 inleddes vid FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i juni 2012 och det slutgiltiga dokumentet ska antas under FN:s toppmöte om hållbar utveckling i New York den 25 till 27 september 2015.

DN/Ipsos väljarbarometer september: ett stabilt opinionsläge

2015-09-24

24 september. DN/Ipsos väljarbarometer genomförd 9-20 september visar att väljaropinionen är stabil, jämfört med augusti månads väljarbarometer noteras inga statistiskt signifikanta förändringar. Socialdemokraterna och Moderaterna har fortsatt svårt att locka väljare. Det samlade stödet för Socialdemokraterna och Moderaterna skattas till under 50 procent för första gången sedan mätningarna inleddes år 1979.

DI/Ipsos Näringslivstoppar om förtroendet för Löfven, Kinberg Batra och Åkesson

2015-09-21

21 september. Näringslivstopparna har störst förtroende för Anna Kinberg Batra av partiledarna för de tre största partierna. 42 procent uppger att de har stort eller mycket stort förtroende för henne. 18 procent har förtroende för Jimmie Åkesson och 6 procent för Stefan Löfven.

DI/Ipsos Näringslivstoppar om de tre största partiernas politik

2015-09-21

21 september. Bland näringslivstopparna anses Moderaterna ha tydligast politik inom flest områden. Socialdemokraterna uppfattas som mer otydliga än tydliga inom samtliga undersökta politikområden. Sverigedemokraterna har ett tydligt profilområde – invandringspolitiken.

DI/Ipsos Näringslivstoppar om prioriteringar inför höstbudgeten

2015-09-18

18 september. Satsningar på jobb och sysselsättning, bättre skola och bättre integration är de tre områden som näringslivstopparna anser att regeringen bör prioritera högst inför höstbudgeten.

"Europas utmaningar sätter avtryck i opinionen" - analys av ny undersökning om synen på EU:s framtid

2015-09-02

2 september. Europa framstår alltmer som kontinenten på dekis. Medan befolkningen i alla andra världsdelar ökar pekar prognoserna för Europa på en befolkningsminskning under kommande decennier. Tillväxten i ekonomin är svag och ledande europeiska länder som Frankrike tappar i konkurrenskraft. Skuldkrisen i Grekland, Rysslands aggression mot Ukraina och flyktingströmmarna till Europa från Afrika och Mellanöstern har under året tydliggjort Europas utmaningar och de spänningar som finns mellan EU-länderna i synen på hur utmaningarna bör mötas. Nya nationalistiska och främlingsfientliga strömningar i flera EU-länder ställer den europeiska sammanhållningen på prov.

DN/Ipsos väljarbarometer augusti: Stora skillnader mellan mäns och kvinnors partisympatier

2015-08-28

28 augusti. DN/Ipsos väljarbarometer genomförd 14-24 augusti bekräftar Sverigedemokraternas starka utveckling i opinionen, som också synts i flera andra mätningar genomförda efter sommaren. Stödet för Sverigedemokraterna skattas till 17,8 procent, den högsta siffran hittills för partiet i Ipsos mätningar.

DI/Ipsos Näringslivstoppar om extra riksdagsval

2015-07-16

16 juli. 63 procent av näringslivstopparna anser att det skulle vara bra för Sverige om det hölls ett extra riksdagsval. 14 procent anser att det vore dåligt för Sverige och 17 procent att det vore varken bra eller dåligt.

DI/Ipsos Näringslivstoppar om förtroende och makt inom Sveriges näringsliv

2015-07-09

9 juli. Fredrik Lundberg toppar listan över personer inom näringslivet som åtnjuter förtroende bland näringslivstopparna. 7 procent av de svarande uppger att de har högst förtroende för honom. Därefter följer Stefan Persson, Leif Johansson, Rune Andersson och Carl Bennet.

DN/Ipsos Dagens parti i Almedalen - Folkpartiet

2015-07-03

5 juli. Söndagens presentationsbilder om Folkpartiets väljarstöd

DN/Ipsos Dagens parti i Almedalen - Vänsterpartiet

2015-07-03

4 juli. Lördagens presentationsbilder om Vänsterpartiets väljarstöd

DN/Ipsos Dagens parti i Almedalen - Moderaterna

2015-07-03

3 juli. Dagens presentationsbilder om Moderaternas väljarstöd

Ipsos opinionsmonitor Almedalen 2015: Majoritet av väljarna anser att Sverige är på fel väg

2015-07-03

3 juli. I juni anser endast 25 procent av väljarna att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll, en signifikant minskning från 30 procent jämfört med senaste mätningen för ett år sedan. Samtidigt ökar andelen som tycker att utvecklingen går åt fel håll från 48 procent till 52 procent.

DN/Ipsos Dagens parti i Almedalen - Miljöpartiet

2015-07-02

2 juli. Dagens presentationsbilder om Miljöpartiets väljarstöd.

DI/Ipsos: Näringslivstoppar anser att skatter är den viktigaste samhällsfrågan för företag

2015-07-02

2 juli. Sveriges näringslivstoppar anser att skatter (21 procent) är den viktigaste samhällsfrågan för deras företag just nu (inkluderar exempelvis inkomstskatter, ROT, RUT och moms). På andra plats hamnar arbetsgivaravgifter (12 procent). Merparten av dessa svar handlar om arbetsgivaravgifter för unga (men inkluderar även ålderspensionsavgift och sociala avgifter). Tillsammans dominerar arbetsgivaravgifter och övriga skatter listan med 33 procent.

Ipsos samtal om Sveriges integrationsutmaning

2015-07-01

1 juli. Ipsos arrangerade ett samtal om Sveriges integrationsutmaning i Almedalen.

DN/Ipsos Dagens parti i Almedalen - Sverigedemokraterna

2015-07-01

1 juli. Dagens presentationsbilder om Sverigedemokraternas väljarstöd.

DN/Ipsos Dagens parti i Almedalen - Kristdemokraterna

2015-06-30

30 juni. Dagens presentationsbilder om Kristdemokraternas väljarstöd.

DN/Ipsos Dagens parti i Almedalen - Socialdemokraterna

2015-06-29

29 juni. Dagens presentationsbilder om Socialdemokraternas väljarstöd.

DI/Ipsos: Annie Lööf har högst förtroende bland svenska näringslivstoppar

2015-06-29

29 juni. Annie Lööf toppar listan över politiker som åtnjuter förtroende bland näringslivstopparna. 18 procent nämner henne. Därefter kommer Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Anna Kinberg Batra. Stefan Löfven hamnar på plats 10; 1 procent uppger att de har störst förtroende för honom.

DN/Ipsos: Övertag för Moderaterna i jobbfrågan

2015-06-29

29 juni. DN/Ipsos återkommande undersökning om vilka partier som har bäst politik i sakfrågorna visar att Socialdemokraterna har tappat förtroende i flera tunga samhällsfrågor som skola och sjukvård. Moderaterna har större stöd för sin jobbpolitik och Moderaternas försprång ökar när det gäller förtroendet för den ekonomiska politiken. Samtidigt ökar stödet för Sverigedemokraternas politik och SD har nu för första gången tagit över sakfrågeägarskapet när det handlar om invandrings- och flyktingfrågor.

DI/Ipsos Näringslivstoppar om finansministermatchen

2015-06-27

27 juni. Sveriges näringslivstoppar har ett lågt förtroende för finansminister Magdalena Andersson. 92 procent uppger att de har litet eller inget förtroende och endast 5 procent anger att de har stort eller mycket stort förtroende.

DN/Ipsos: Minskat förtroende för statsminister Stefan Löfven och ny högsta notering för Sverigedemokraterna

2015-06-25

25 juni. Väljarnas förtroende för statsminister Stefan Löfven faller kraftigt, från 42 procent i december till 34 procent idag. Förändringen är statistiskt signifikant. Samtidigt ökar andelen som inte har förtroende för statsministern från 52 procent till 60 procent, även den förändringen statistiskt signifikant. Förtroendebalansen försvagas därmed från - 10 procent i december till  - 26 idag.

Google är Sveriges mest inflytelserika varumärke

2015-06-15

15 juni. För tredje året i rad hamnar Google i topp i Ipsos undersökning om varumärkens inflytande, både i Sverige och internationellt. Globala teknikföretag dominerar de högsta placeringarna men även flera svenska varumärken.

DI/Ipsos Näringslivstoppar om Bromma flygplats

2015-06-10

10 juni. 7 av 10 näringslivstoppar är emot förslaget att lägga ner Bromma flygplats för att istället utöka trafiken till och från Arlanda flygplats. 1 av 10 är för förslaget och övriga har ingen uppfattning. Chefer i Stockholm och Sydsverige är mest kritiska till förslaget.

DI/Ipsos Näringslivstoppar om kvotering

2015-06-09

9 juni. Sveriges näringslivstoppar är kritiska till kvotering. 7 av 10 näringslivstoppar tycker att lagstadgad kvotering av kvinnor och män till börsbolagens styrelser är ett dåligt förlag. 2 av 10 tycker att det är ett bra förslag.

DN/Ipsos: Stor okunskap om Decemberöverenskommelsen

2015-06-08

8 juni. Endast hälften av väljarna känner till vad Decemberöverenskommelsen går ut på. Ytterligare 3 av 10 har hört talas om överenskommelsen, men vet inte vad den handlar om. Bland övriga väljare är kännedomen nästan obefintlig. Det visar DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen som genomförts under maj månad.

DI/Ipsos Näringslivstoppar om förtroendet för regeringen

2015-06-08

8 juni. Sveriges näringslivstoppar är mycket kritiska till hur regeringen sköter sitt arbete. 50 procent anser att regeringen gör ett mycket dåligt jobb och 37 procent anser att regeringen sköter sig ganska dåligt. 10 procent svarar varken bra eller dåligt och endast 3 procent tycker att regeringen sköter sig bra.

Värdet av att undersöka känslor

2015-06-02

2 juni. Marknadsförings- och reklambranschen har förstått att kommunikation som triggar känslor är mer effektiv än kommunikation som fokuserar på rationella budskap. Men hur går det till att förstå och mäta dessa emotionella uttryck?

DN/Ipsos väljarbarometer maj: S och M jämnstora i opinionen

2015-05-28

28 maj. DN/Ipsos väljarbarometer i maj visar att det fortsatt är dött lopp i opinionen mellan Alliansen och de rödgröna partierna. I maj är det skattade stödet för Alliansen högre än stödet för de rödgröna partierna för första gången sedan januari 2013, men skillnaden ligger inom den statistiska felmarginalen.

Ipsos arrangerar samtal om Sveriges integrationsutmaning

2015-05-27

27 maj. Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt undan krig och förföljelse i världen. Enligt FN-organet UNHCR överstiger nu antalet flyktingar, asylsökande och internflyktingar över 50 miljoner människor. Sverige, som per capita är ett av de länder som tar emot flest flyktingar, ställs inför stora utmaningar. Immigration och integration har seglat upp som de hetaste samhällsfrågorna och Ipsos arrangerar under årets Almedalsvecka ett samtal som fokuserar på Sveriges integrationsutmaningar.

Ipsos söker studenter som vill jobba vid sidan av studierna

2015-05-06

6 maj. Är du student och vill arbeta deltid, parallellt med studierna? Är du därtill nyfiken och vill lära mer om varumärken och kommunikation, då ska du höra av dig till oss.

DN/Ipsos Väljarna om samarbete med Sverigedemokraterna i riksdagen

2015-05-05

5 maj. Knappt hälften av väljarna, 46 procent, anser i april 2015 att partierna bör samarbeta med SD i frågor där man har liknande uppfattningar, samtidigt som 41 procent anser att partierna bör göra allt för att minska SD:s inflytande i riksdagen. Bland samtliga väljare är resultatet i nivå med september 2014 då frågan senast ställdes.

DN/Ipsos: Historiskt lågt stöd för S på 1 maj

2015-05-01

1 maj. 27,7 procent av väljarna skulle rösta på Socialdemokraterna om det var val i dag. Det är den näst lägsta siffran för S på 1 maj sedan DN/Ipsos mätningar började för 35 år sedan. DN/Ipsos väljarbarometer visar också att de rödgröna och allianspartierna nu är jämnstora.

Ipsos Analys - The future of research, mars 2015

2015-03-25

25 mars. Ipsos Analys - The future of research är ett analysbrev från Ipsos. Varje utskick berör olika aktuella ämnen, alla med anknytning till Ipsos verksamhet. Mars månads utskick berör frågor om socialt ansvar och tar utgångspunkt i det frukostseminarium om hållbarhetsstrategier som Ipsos höll den 25 mars.

Tystnaden inom offentlig sektor är ett problem

2015-03-25

25 mars. Fyra av tio inom offentlig sektor i Västernorrland vågar inte vända sig till media för att berätta om missförhållanden på sin arbetsplats. Det visar en undersökning som Ipsos gjort för Mittmedia och Sveriges Radio P4 Västernorrland.

DN/Ipsos: Få nöjda med regeringens arbete

2015-03-22

22 mars. Knappt var tredje väljare tycker att regeringen gör ett bra jobb och betyget på regeringens arbete är kvar på en låg nivå. Men inte heller alliansen verkar imponera på väljarna. Det visar DN/Ipsos återkommande mätning om betyget på regeringen och oppositionen.

DN/Ipsos: Integrationen i Sverige får underkänt

2015-03-16

16 mars. 6 av 10 svenskar tycker att integrationen fungerar dåligt i Sverige, endast 10 procent svarar att integrationen fungerar bra. Segregation, jobb och bostäder pekas ut som de största problemområdena och många intervjuade talar om att det är ett slöseri att människors kunskaper inte tas tillvara i Sverige. DN/Ipsos temaundersökning visar också att 8 av 10 svenskar känner oro för ökad främlingsfientlighet i samhället.

Välkommen till frukost med insikt 25 mars

2015-03-05

5 mars. Hållbarhetsstrategier som bygger förtroende

DN/Ipsos väljarbarometer februari: stabilt rödgrönt övertag

2015-02-28

28 februari. DN/Ipsos väljarbarometer i februari visar ett fortsatt stabilt övertag i opinionen för de tre rödgröna partierna. Allianspartierna har ett stöd strax under 40 procent och skillnaden mellan blocken är i februari knappt sju procentenheter.

Inför 2015 års Public Image-undersökning

2015-02-19

19 februari. SMHI i topp och Arbetsförmedlingen i botten – stora skillnader i attityderna till våra myndigheter

Ipsos Analys - The future of research, februari 2015

2015-02-03

3 februari. Ipsos Analys - The future of research är ett analysbrev från Ipsos. Varje utskick berör olika aktuella ämnen, alla med anknytning till Ipsos verksamhet. I det här utskicket sammanfattas och analyseras de undersökningar Ipsos gjort under januari månad 2015.

DN/Ipsos: Ökat stöd för S i försvarsfrågan

2015-02-03

3 februari. Efter en höst med flera kränkningar av svenskt luftrum och vatten av främmande makt så visar DN/Ipsos undersökning att stödet för Socialdemokraternas försvarspolitik ökar och att Moderaterna har tappat sakfrågeägarskapet när det handlar om Sveriges försvar.

DN/Ipsos väljarbarometer januari 2015

2015-01-31

31 januari. Det rödgröna övertaget ökar

DN/Ipsos – Väljarnas viktigaste frågor

2015-01-29

29 januari. Invandring och integration har blivit en viktigare politisk fråga och rankas idag som den näst viktigaste frågan efter skola och utbildning. Det visar DN/Ipsos återkommande undersökning om vilka samhällsfrågor som är viktigast för väljarna.

Ulf Hillstedt ny affärsområdeschef Ipsos Loyalty

2015-01-23

23 januari. Ulf Hillstedt, med bakgrund som vd för GFK Sverige och konsult på Novus, börjar som ny chef för Ipsos affärsområde Loyalty.

Varför spretar det i Nato-opinionen?

2015-01-13

13 januari. Debattartikel från David Ahlin rörande den senaste veckans olika undersökningars skattning av stödet för ett svenskt Nato-medlemskap.

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar - Ökat stöd för svenskt Nato-medlemskap

2015-01-09

9 januari. Stödet för att Sverige bör gå med i militäralliansen Nato har ökat signifikant jämfört med föregående mätning i april, från 28 procent till 33 procent för medlemskap.

DN/Ipsos Förtroendet för partiledarna, december 2014

2014-12-23

23 december. Förtroendet för Anna Kinberg Batra i nivå med Reinfeldt som ny M-ledare, tydligt försämrat förtroende för Åsa Romson.

Ipsos Analys - The future of research, december 2014

2014-12-18

18 december. Ipsos Analys - The future of research är ett analysbrev från Ipsos. Varje utskick berör olika aktuella ämnen, alla med anknytning till Ipsos verksamhet. I det här utskicket får ni ta del av den nya globala rapporten Ipsos Reputation Council 2014, som syftar till att öka förståelsen för de kommunikationsutmaningar som företagsledningar möter i en globaliserad och digitaliserad värld.

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 - Val idag skulle ge ungefär samma riksdag

2014-12-18

18 december. DN/Ipsos väljarbarometer för december, genomförd efter beskedet om extraval, visar att valresultatet i det stora hela fortfarande gäller bland väljarna och att lite talar för att ett extraval skulle ge ett annorlunda valresultat.

DN/Ipsos extramätningar - Regeringsalterntiv och ansvar

2014-12-05

5 december. Väljarna efterfrågar ett blocköverskridande samarbete. Samtidigt hålls S och Mp som ansvariga för de politiska låsningar som uppstått i riksdagen kring budgetförslagen.

Ipsos extramätning om regeringskrisen: Byte av parti i extravalet?

2014-12-04

4 december. Sverigedemokraterna kan vinna ökat stöd i extravalet.

DN/Ipsos: Allmänheten om nya amorteringsregler

2014-12-02

2 december. Nya amorteringsregler oroar storstadsbor och bostadsrättsinnehavare.

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014: Dött lopp mellan Alliansen och de rödgröna

2014-11-29

29 november. De rödgröna partierna har tappat sitt övertag över Alliansen, det är dött lopp mellan blocken i opinionen.

Ipsos Frukost den 5 december - Är fokusgruppen död?

2014-11-20

20 november. Välkommen på frukostsamtal! Vi berättar om våra erfarenheter av att möta konsumenter i den nya digitala miljön och diskuterar fördelarna och nackdelarna med olika kvalitativa metoder.

DN/Ipsos Förtroendet för partiledarna

2014-11-03

3 november. Kraftigt ökat förtroende för Centerpartiets Annie Lööf

DN/Ipsos Betyget på regeringen och oppositionen

2014-10-30

30 oktober. Regeringen Löfven tillträder med negativ förtroendebalans

DN/Ipsos väljarbarometer 30 oktober 2014: Feministiskt Initiativ tappar stöd

2014-10-30

30 oktober. Små rörelser i väljaropinionen för övriga partier sedan valet för en dryg månad sedan

Perils of perception: Uppfattningar om befolkningens sammansättning ofta fel

2014-10-29

29 oktober. Ny undersökning från Ipsos MORI

Stockholms Stadsmissions barn- och ungdomsrapport 2014

2014-10-20

20 oktober. Papperslösa barn rättslösa trots ny lag om rätt till skolgång

Företagare om förslag om kommunalt veto

2014-10-13

13 oktober. 6 av 10 skolföretagare bedömer att man inte hade kunnat starta verksamheten om kommunen vid den tidpunkten haft möjlighet att säga nej till start av en ny friskola.

Hur kan företag få användning och värde av trendstudier?

2014-10-08

9 oktober. Välkommen på frukostsamtal om globala trender!

DN/Ipsos väljarbarometer 1 oktober - Små förändringar i opinionen

2014-10-01

1 oktober. Få väljare verkar ångra sin röst, opinionsläget veckorna efter valdagen är likt valresultatet.

Väljarna splittrade i frågan om samarbete med Sverigedemokraterna i riksdagen

2014-10-01

1 oktober. Ipsos har undersökt hur väljarna ställer sig till ett samarbete med Sverigedemokraterna i riksdagen.

En klar majoritet av allianspartiernas väljare vill att Alliansen håller ihop

2014-10-01

1 oktober. Moderaternas och Kristdemokraternas väljare är mest alliansvänliga, 75 % respektive 76 % anser att partierna bör fortsätta som en politisk allians.

Förfalskningar ökar när Kinas bilreservdelsmarknad dubblar sin storlek

2014-09-25

25 september. Kinas marknad för förfalskade bildelar, som idag är världens största med ett totalt värde på över 40 miljarder dollar kommer att växa ytterligare.

DN/Ipsos - Nästan sju av tio är för Förbifart Stockholm

2014-09-13

13 september. Ipsos har på uppdrag av DN undersökt stockholmsväljarnas inställning till Förbifart Stockholm. Om invånarna i Stockholms kommun får avgöra frågan så blir det ett tydligt ja till att man bygger vägen.

DN/Ipsos väljarbarometer 12 september - Sista mätningen inför söndagens val

2014-09-12

12 september. Moderaterna ser ut att tappa stort jämfört med valet 2010.

DN/Ipsos Stockholmsmätning september 2014 - Väljarnas viktigaste frågor

2014-09-10

10 september. När väljarna i Stockholms kommun spontant får ange vilken samhällsfråga eller politisk fråga som är viktigast när man ska bestämma hur man ska rösta i kommunvalet så nämner flest (34 procent) skolan.

Företagare inom vård och skola om förslag om vinstbegränsning

2014-09-09

9 september. Beskeden från partierna i valrörelsen har gjort företagarna inom skola, vård och omsorg mer negativa till det egna företagets framtid. Begränsning av möjligheter till vinstutdelning skulle leda till lägre omsättning och färre antal anställda.

DN/Ipsos Stockholmsmätning september 2014 - Maktskifte i Stockholm om det vore val idag

2014-09-06

6 september. Om det vore val idag skulle de rödgröna partierna tillsammans med Feministiskt Initiativ få majoritet i stadshuset i Stockholm.

DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 - 1/9 - Stödet för Socialdemokraterna lägre än i valet 2010

2014-09-04

4 september. Samtidigt som stödet för Socialdemokraterna minskar kan Feministiskt initiativ  komma att klara riksdagsspärren.

DN/Ipsos – Sakfrågeägarskap i politiken

2014-09-03

3 september. Vilket parti tycker väljarna har bäst politik inom olika politikområden?

DN/Ipsos – Väljarnas viktigaste frågor

2014-09-03

3 september. Flykting- och invandringsfrågor och frågan om Sveriges ekonomi ökar i betydelse inför valet.

Ipsos söker Junior Research Executive till ASI

2014-09-02

Är du nyutexaminerad och nyfiken att hjälpa företag att utveckla deras varumärke och kommunikation?

Inbjudan till After Vote - Valvaka tillsammans

2014-09-02

Greatness PR, Rådhusgruppen City & Ipsos bjuder in till valvaka den 14 september på restaurang Enzos i Hornstull. Ta med kollegor, familj och vänner och vänta in valresultatet med oss!

DN/Ipsos undersökning - Vilket regeringsalternativ skulle vara bäst för Sverige?

2014-08-29

29 augusti. Dagens Nyheter och Ipsos har undersökt vilket regeringsalternativ de svenska väljarna helst vill se. Var tredje väljare tror att en blocköverskridande regering vore bäst för Sverige.

Ipsos valvind augusti 2014 – vem bildar regering?

2014-08-28

28 augusti. Ipsos Valvind undersöker vilket parti väljarna tror kommer att leda regeringen efter valet.

DN/Ipsos väljarbarometer 15 - 25 augusti - Fortsatt betydande övertag i opinionen för oppositionspartierna

2014-08-28

28 augusti. Skillnaden mellan blocken jämfört med föregående mätning minskar något, men de tre rödgröna partierna är tillsammans 11 procentenheter större än allianspartierna.

Allmänheten om betyg i ordning

2014-08-27

27 augusti. 7 av 10 är positiva till förslaget att de skolor som vill ska kunna ge elever på högstadiet och gymnasiet ett skriftligt omdöme i ordning.

DN/Ipsos Statsministermatch augusti 2014 - Fredrik Reinfeldt vs. Stefan Löfven

2014-08-22

23 augusti. Statsminister Fredrik Reinfeldt leder i tre av fem grenar i DN/Ipsos undersökning Statsministermatchen.

Ipsos Analys - The future of research, augusti 2014

2014-08-21

21 augusti. Ipsos Analys - The future of research är ett analysbrev från Ipsos. Varje utskick berör olika aktuella ämnen, alla med anknytning till Ipsos verksamhet. Ämnet för detta utskick är de möjligheter, men även risker som uppstår när data om medborgare och konsumenter tillgängliggörs.

DN/Ipsos väljarbarometer 7-18 augusti - Centern balanserar återigen på fyraprocentsspärren

2014-08-20

20 augusti. I DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaren ligger stödet för regeringspartierna kvar på samma historiskt låga nivå som i juni. Centerpartiet ser ut att tappa stöd och balanserar åter på riksdagsspärren.

Ipsos Analys - The future of research, juli 2014

2014-07-09

9 juli. Ipsos Analys - The future of research är ett nytt analysbrev från Ipsos. Varje utskick berör olika aktuella ämnen, alla med anknytning till Ipsos verksamhet. Ämnet för detta utskick är Almedalsveckan 2014.

Ipsos opinionsmonitor Almedalen 2014 (uppdaterad)

2014-07-04

5 juli. Almedalsnumret av Ipsos opinionsmonitor är uppdaterat med dagens mätning om blockpolitiken samt med juni månads betyg på regering och opposition.

Ipsos opinionsmonitor Almedalen 2014

2014-06-30

30 juni. Opinionsmonitorns almedalsnummer innehåller flera nya analyser, bland annat av vad väljarna tycker har blivit bättre respektive sämre under alliansregeringen och i vilken utsträckning väljarna anser att politiken i Sverige bör förändras.

DN/Ipsos Förtroendet för partiledarna

2014-06-29

29 juni. Trots vikande opinionssiffror för Moderaterna så behåller Fredrik Reinfeldt ett starkt förtroende bland väljarna.

DN/Ipsos väljarbarometer juni – rekordlågt stöd för Alliansen

2014-06-28

28 juni. I DN/Ipsos sista väljarbarometer innan sommaren får allianspartierna stöd av rekordlåga 35,6 procent – lägsta uppmätta stödet för de fyra borgerliga partierna sedan år 1979.

DN/Ipsos valvind – fler tror på S-ledd regering

2014-06-28

28 juni. Andelen väljare som tror att Socialdemokraterna leder nästa regering ökar markant, från 67 procent i januari till 75 procent i juni, en statistiskt säkerställd ökning.

Var femte svensk förknippar Gotland med Almedalen

2014-06-27

27 juni. Almedalen är utan tvekan ett av Sveriges starkaste varumärken och ett av de mest kända evenemangen.

Kunskapsseminarium i Almedalen inför valet: Opinionsanalys och senaste forskningen om väljarbeteende

2014-06-16

16 juni. Välkomna till Ipsos och Dagens Nyheters seminarium inför höstens riksdags-, kommun- och landstingsval

DN/Ipsos väljarbarometer maj: Stödet ökar för Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ

2014-05-30

30 maj. DN/Ipsos väljarbarometer för maj månad visar att stödet för KD och Fi ökar.

David Ahlin analyserar Europaparlamentsvalet på dn.se

2014-05-26

26 maj. David Ahlin, chef för Ipsos Public Affairs, analyserar utgången av gårdagens EU-val och dess betydelse inför höstens riksdagsval

Förtroendet för toppkandidaterna i EU-valet: Störst förtroende för Folkpartiets Marit Paulsen

2014-05-23

23 maj. Ipsos undersökning om förtroendet för toppkandidaterna inför EU-valet visar att Marit Paulsen har störst förtroende bland väljarna.

DN/Ipsos väljarbarometer inför EU-valet: M och S tappar stöd

2014-05-23

23 maj. Moderaterna och Socialdemokraterna tappar stöd inför EU-valet på söndag.

Ipsos opinionsmonitor maj – tema Europaval och försvar

2014-05-19

19 maj. Ipsos opinionsmonitor analyserar opinionen och beskriver trender i svensk politik. Rapporten bygger på de analyser som Ipsos tar fram för Dagens Nyheters räkning.

DN/Ipsos väljarbarometer Europaparlamentsvalet

2014-05-12

12 maj. DN/Ipsos första väljarbarometer inför Europaparlamentsvalet visar att både Moderaterna och Socialdemokraterna får ett betydligt större stöd än det senaste valresultatet.

Dagensanalys.se intervjuar Ipsos

2014-05-09

9 maj. Dagensanalys.se har träffat Maria Celén Törnqvist för att få en inblick i hur metoden Emo*Trace fungerar.

DN/Ipsos: Allmänheten om hanteringen av Ukrainakrisen

2014-05-08

8 maj. Regeringen får ett ljummet betyg för sin hantering av den pågående krisen i Ukraina.

DN/Ipsos: Allmänheten om militärt samarbete med Nato och EU

2014-05-07

8maj. Andelen som anser att det militära samarbetet med Nato bör fördjupas ökar.

DN/Ipsos: Allmänheten om ekonomiska resurser till försvaret

2014-04-30

1 maj. I väljarkåren som helhet finns en majoritet för att bibehålla eller öka de ekonomiska resurserna till Sveriges försvar.

DN/Ipsos väljarbarometer april: Lägsta stödet för Alliansen sedan 2006

2014-04-29

30 april. DN/Ipsos väljarbarometer för april visar att den rödgröna oppositionens övertag nu är nästan 16 procentenheter.

Google mest inflytelserika varumärket både i Sverige och globalt

2014-04-16

17 april. Ipsos globala studie Most Influential Brand visar att Google för andra året i rad rankas högst både i Sverige och globalt.

Sofia Zere till Ipsos

2014-04-10

10 april. Sofia Zere, tidigare konsultchef och seniorkonsult på HUI Research AB, börjar som Account Manager på Ipsos Public Affairs.

Bra tre veckor kvar... Du kommer väl på Stora Annonsördagen den 29 april?

2014-04-08

8 april. Om lite drygt tre veckor, den 29 april är det dags för Stora Annonsördagen på Grand Hôtel i Stockholm.

Ipsos deltar på Stora Annonsördagen den 29 april

2014-04-03

3 april. Den 29 april deltar Ipsos på Stora Annonsördagen som arrangeras av Sveriges Annonsörer på Grand Hotel i Stockholm.

Förtroendet ökar för Löfven

2014-04-01

1 april. Väljarnas förtroende ökar för Stefan Löfven och det är nu dött lopp i förtroendematchen mellan statsministerkandidaterna. Läs mer >>

Ipsos väljarbarometer mars – oppositionens övertag består

2014-03-28

28 mars. DN/Ipsos väljarbarometer visar att de rödgröna partiernas övertag i opinionen består. Läs hela rapporten här >>

Inbjudan till Ipsos frukostseminarium 15 april

2014-03-21

21 mars. Den 15 april bjuder Ipsos in till frukostseminarium om The Future of Research - Communities och kundpaneler. Läs mer >>

Ipsos söker: Projektledare med fokus på datahantering och portallösningar

2014-03-14

14 mars. Ipsos söker en projektledare med intresse för undersökningar och som har kunskap om datahantering och portallösningar. Läs mer >>

Ipsos söker: Affärsdriven konsult inom CRM Analys

2014-03-14

14 mars. Ipsos söker en affärsdriven konsult som brinner för CRM-analys och kundlojalitet. Läs mer >>

Svenskarna skeptiska till EU

2014-03-10

10 mars. Stora väljargrupper uppfattar att EU-medlemskapet påverkar Sverige negativt inom flera områden. Läs mer >>

Ipsos söker: Vikarie till Ipsos Sensoriska verksamhet

2014-03-03

3 mars. Ipsos söker en vikarie till den sensoriska verksamheten. Läs mer >>

DN/Ipsos väljarbarometer februari

2014-03-01

1 mars. DN/Ipsos väljarbarometer för februari visar att de rödgröna partiernas övertag i opinionen består. Blockskillnaden ligger nu på 14,2 procentenheter, vilket är drygt 7 procentenheter mer än vid motsvarande mätning innan valet 2010. Läs mer >>

Se Ipsos och DN:s seminarium från 13 februari på SvtPlay

2014-02-14

14 februari. Se Ipsos och DN:s seminarium "Utgångsläget inför valet 2014" på SvtPlay. >>

Ipsos opinionsmonitor februari 2014

2014-02-13

13 februari. Idag publiceras Ipsos opinionsmonitor som analyserar väljaropinionen och beskriver trenderna i svensk politik. Rapporten innehåller bland annat nya siffror om regeringsfrågan. Läs mer >>

DN/Ipsos: Skolan, jobben sjukvården väljarnas viktigaste frågor

2014-02-10

10 februari. Socialdemokraterna anses ha bäst politik i skolfrågan, sjukvård, äldreomsorg och flykting/invandrarfrågor medan Moderaterna fortfarande anses ha bäst politik för Sveriges ekonomi. Läs mer >>

DN/Ipsos Statsministermatch januari 2014 - Fredrik Reinfeldt vs. Stefan Löfven

2014-02-06

6 februari. Avståndet i statsministermatchen mellan Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven minskar. Vid senaste mätningen i april 2013 ledde Reinfeldt över Löfven inom fyra av fem områden. Januari månads undersökning visar att Stefan Löfven stärker sin ställning som statsministerkandidat. Läs mer >>

DN/Ipsos väljarbarometer januari: Rekordlågt stöd för C, väljarstödet ökar för V

2014-01-31

31 januari. DN/Ipsos första väljarbarometer valåret 2014 visar att Vänsterpartiet ökar sitt stöd i väljaropinionen till 9,1 procent. Samtidigt backar Centerpartiet och andelen osäkra väljare minskar till 15 procent, den lägsta andelen på tre år. Läs mer >>

Ipsos söker: Konsult (Account Manager) Ipsos Public Affairs och Opinion

2014-01-24

24 januari. Vi förstärker vårt team och söker därför en konsult (Account Manager) med eget försäljningsansvar. Välkommen med din ansökan senast den 14 februari! Läs mer >>

Lunchseminarium den 13 februari - Utgångsläget inför valåret 2014

2014-01-21

21 januari. Varmt välkommen till Ipsos och Dagens Nyheters lunchseminarium där förutsättningarna inför valåret 2014 kommer att analyseras. Läs mer >>

Politisk spaning – frågorna som avgör valet

2014-01-09

9 januari. Med utgångspunkt i Ipsos och andra instituts mätningar under hösten presenteras en analys av det politiska läget samt några spaningar inför det spännande valåret. Läs mer >>

Ipsos Observer söker: Affärsdrivande konsult/kundansvarig

2014-01-08

8 januari. Ipsos Observer söker nu en senior affärsdrivande konsult med tydlig säljinriktning och ansvar för egen försäljningsbudget. Läs mer >>

DN/Ipsos om vinter-OS i Stockholm/Åre: Majoriteten vill ha vinter-OS i Stockholm och Åre

2013-12-30

30 december. På uppdrag av Dagens Nyheter har Ipsos ställt en fråga till svenska folket om man är för eller emot att Stockholm och Åre arrangerar vinter-OS. Sex av tio väljare (59 procent) är för, medan en av tre (33 procent) är emot. Sju procent av väljarna är osäkra på vad de tycker i frågan >>

DN/Ipsos väljarbarometer december: Den rödgröna oppositionens övertag håller i sig

2013-12-23

23 december. DN/Ipsos väljarbarometer för december 2013 visar att den rödgröna oppositionens övertag i väljaropinionen består. Opinionsläget har varit påfallande stabilt under hösten. Moderaterna förefaller ha stabiliserats på en nivå kring 25 procent, medan Socialdemokraternas stöd ligger kring 33-34 procent >>

DN/Ipsos om utvecklingen i Sverige: Fler tycker att utvecklingen i Sverige går åt fel håll

2013-12-23

23 december. Andelen väljare som anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll har ökat signifikant sedan i juni, från 42 till 47 procent >>

DN/Ipsos om monarkin: Allt fler vill att kungen ska lämna tronen

2013-12-21

21 december. Andelen väljare som vill behålla monarkin har minskat stadigt sedan Ipsos första mätning 2005 och samtidigt har andelen som vill avskaffa monarkin ökat. Allt fler anser att det är dags för kungen att lämna över tronen till kronprinsessan Victoria. >>

DN/Ipsos väljarbarometer november

2013-11-29

29 november. Väljarbarometern för november visar att Alliansens underläge i opinionen består. Läs mer >>

Ipsos söker: Business Development Director Mobility Management

2013-11-22

22 november. Ipsos söker affärsansvarig med ansvar för erbjudandet inom Mobility Management, kollektivtrafik, stadsutveckling och hållbara transporter. Läs mer>>

DN/Ipsos partiledarförtroendemätning oktober

2013-11-04

4 november. I DN/Ipsos oktobermätning minskar förtroendet för Reinfeldt signifikant jämfört med junimätningen. Övriga partiledare ligger kvar på ungefär samma förtroendenivåer som före sommaren. >>

DN/Ipsos väljarbarometer oktober

2013-11-04

4 november. I väljarbarometern för oktober förefaller Moderaternas nedåtgående trend ha avstannat. Den rödgröna oppositionen har ett fortsatt tydligt övertag i opinionen. Den enda statistiskt säkerställda förändringen jämfört med september månads väljarbarometer är Kristdemokraternas minskade stöd. >>

Ipsos opinionsmonitor september: Skolan, sjukvården och jobben viktigaste frågorna

2013-10-08

8 oktober. Skola- och utbildning, sjukvården samt jobb- och sysselsättning är väljarnas tre viktigaste politiska frågor. Det visar Ipsos opinionsmonitor för september. Rapporten visar också att fler väljare tycker att välfärdsfrågorna är viktiga nu jämfört med i motsvarande mätning i juni.  >>

DN/Ipsos undersökning om Förbifart Stockholm

2013-10-01

1 oktober. Om invånarna i Stockholms kommun får avgöra frågan om Förbifart Stockholm så skulle det bli ett tydligt ja till att man bygger vägen. 72 procent är för bygget, 16 procent är emot och 12 procent är osäkra på var de står i frågan.

DN/Ipsos väljarbarometer september

2013-09-30

30 september. DN/Ipsos väljarbarometer för september visar på små förändringar i väljaropinionen. Inga enskilda förändringar mot augustimätningen är statistiskt säkerställda. De rödgröna partiernas övertag i opinionen består.

DN/Ipsos undersökning om stockholmarnas förtroende för borgarråden

2013-09-20

20 september. Högst förtroende åtnjuter fortfarande finansborgarrådet Sten Nordin, trots att förtroendet för honom minskat signifikant sedan föregående mätning i september 2012. Även Ulla Hamiltons och Lotta Edholms förtroendekapital har minskat. >>

Valår med dubbla valrörelser – vad innebär det för politiken, partierna och medias politiska bevakning?

2013-09-19

19 september. Välkommen till Ipsos och Dagens Nyheters höstseminarium den 8 oktober om det politiska läget. Se inbjudan >>

Consumer Insight Outlook 24 september

2013-09-19

19 september. För tredje året i rad går Consumer Insight Outlook av stapeln och är den svenska mötesplatsen för dig som arbetar inom research, konsumentinsikt, marknadsanalys, varumärkestrategi eller marknadsföring. Ipsos kommer att vara där, kommer du?  Läs mer >>

DN/Ipsos väljarbarometer för Stockholms kommun

2013-09-19

19 september. I DN/Ipsos väljarbarometer för Stockholms kommun minskar stödet för Moderaterna medan det ökar för Socialdemokraterna jämfört med 2012 års lokala väljarbarometer. Om det vore val idag skulle den borgerliga alliansen förlora makten och de rödgröna partierna få majoritet i stadshuset. >>

InnoQuest: Finding Hidden Winners First

2013-09-12

12 september. Ipsos InnoQuest har genom åren genomfört många undersökningar kring innovation. I den senaste publikationen ”Finding Hidden Winners First” har vi identifierat tre vanliga orsaker som hindrar utvecklingen av stora innovationer; I det här fallet har vi studerat områden som vitvaror, hemteknologi samt bank och försäkring.

Ipsos Global Top Cities survey: Svenskarna rankar New York som bästa besöksmål

2013-09-05

5 september. Städer världen över växer, fler och fler blir stadsbor. Samtidigt reser vi allt mer i takt med att världen globaliseras. För att få en bild över vilka städer som lockar mest har Ipsos ställt frågor till 18 000 personer i 24 länder om deras attityd till världens storstäder.

DN/Ipsos väljarbarometer augusti

2013-09-02

2 september. DN/Ipsos väljarbarometer för augusti visar att Moderaterna tappat väljarstöd jämfört med i våras. I övrigt är opinionsläget stabilt. Samtliga enskilda förändringar jämfört med föregående mätning faller inom de statistiska felmarginalerna.

Ipsos och Dagens Nyheter i Almedalen 2013

2013-07-01

30 juni - 7 juli. Läs mer om DN/Ipsos mätningar som publicerats under veckan. Här ligger även presentationsmaterialet som visades under seminariet som Ipsos och Dagens Nyheter höll den 2 juli. >>

DN/Ipsos partiledarförtroendemätning juni

2013-06-30

30 juni. Förtroendet för Fridolin och Sjöstedt ökar, övriga partiledare kvar på ungefär samma nivåer som i början av året >>

DN/Ipsos väljarbarometer juni: Lägsta noteringen för Moderaterna sedan november 2008

2013-06-28

28 juni. Väljarbarometern för juni visar att opinionsläget som vi sett under senare delen av våren, med ett övertag för de rödgröna partierna, ser ut att bestå. Moderaterna har minskat signifikant jämfört med januarimätningen och noterar den lägsta siffran i DN/Ipsos mätserie sedan november 2008. >>

Almedalen 2013: Ipsos och Dagens Nyheter analyserar det politiska läget

2013-06-11

11 juni. Varmt välkommen till Ipsos och Dagens Nyheters seminarium tisdagen den 2 juli i Almedalen. Läs mer >>

DN/Ipsos väljarbarometer maj: Miljöpartiet ökar, Centerpartiet minskar

2013-06-03

3 juni. I DN/Ipsos väljarbarometer för maj ökar Miljöpartiet medan Centerpartiet minskar. Båda förändringar är statistiskt säkerställda. Gapet mellan blocken ökar till de rödgröna partiernas fördel. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är för andra gången i år större än samtliga fyra allianspartier. >>

DN/Ipsos väljarbarometer april

2013-04-29

29 april. Månadens väljarbarometer visar på små rörelser i opinionen. I förhållande till marsmätningen är inga förändringar statistiskt säkerställda. Men Sverigedemokraternas nedåtgående trend förefaller hålla i sig; jämfört med februarimätningen har stödet för partiet minskat signifikant. >>

DN/Ipsos ”statsministermatch”

2013-04-26

26 april. Förtroendet för Stefan Löfven har stått sig under stormen kring den sparkade partistyrelseledamoten Omar Mustafa. Men sedan i fjol har S-ledaren inte lyckats knappa in på statsminister Fredrik Reinfeldts
försprång. >>

Google – The Most Influential Brand, inte bara i Sverige utan även i världen

2013-04-18

18 april. En ny studie från Ipsos visar att Google toppar listan som det mest inflytelserika varumärket hos svenskarna. Även andra stora företag inom digitala medier ligger högt på listan med Apple, Microsoft och Facebook på en andra, fjärde och femte plats. Den enda svenska företaget bland topp fem är SVT, som har placerats sig på en tredje plats mellan de stora globala företagen. >>

Ipsos är stolta sponsorer av STORA ANNONSÖRDAGEN den 18 april!

2013-04-15

15 april. Vi hälsar dig hjärtligt välkommen att besöka oss i vår monter, där vi bland annat kommer att presentera vilka varumärken som kommer i topp på listan över The Most Influential Brand 2013 >>

David Ahlin ny chef för Public Affairs och Opinion på Ipsos Sverige

2013-04-03

3 april. Under maj kommer David Ahlin att tillträda som ny chef för Public Affairs och Opinion på Ipsos Sverige >>

DN/Ipsos väljarbarometer mars: Socialdemokraterna större än Moderaterna

2013-04-02

2 april. Väljarbarometern för mars visar på små rörelser i opinionen under den senaste mätperioden. Vi ser inga statistiskt säkerställda förändringar på partinivå sedan februari. Men de tendenser till förändringar vi såg i föregående mätning bekräftas i denna; Socialdemokraterna ökar och Moderaterna minskar signifikant i förhållande till januarimätningen. >>

Ipsos globale opinionschef på besök i Stockholm

2013-03-30

30 mars. I veckan besökte Clifford Young, Ipsos globale opinionschef, Stockholm för att dela med sig av sina erfarenheter kring opinionsmätningar. >>

DN/Ipsos väljarbarometer februari: Små rörelser i opinionen

2013-03-04

4 mars. I DN/Ipsos väljarbarometer för februari ligger samtliga förändringar på partinivå inom de statistiska felmarginalerna. Blockskillnaden ökar jämfört med föregående mätning. Sverigedemokraterna noterar ny högstanivå i våra mätningar – 10,2 procent.

DN/Ipsos partiledarförtroendemätning

2013-02-25

25 februari. I årets första partiledarförtroendemätning för Dagens Nyheter ökar förtroendet för Fredrik Reinfeldt, medan det minskar för Jimmie Åkesson och Jonas Sjöstedt. Dessa förändringar är, i förhållande till föregående mätning i oktober 2012, signifikanta. Läs mer på DN.se

Reflektioner: Möjlighet att ta ansvar

2013-02-12

12 februari. Vi påverkas av vår omvärld, hur mycket och i vilken grad kan vara olika. Men den påverkar oss. Förändringar i vår omvärld ger oss ofta möjlighet att agera på något sätt. Det kan vara reaktivt eller proaktivt. Hur vi väljer att behandla omvärldens förändringar visar på hur mottagliga och innovativa vi kan vara som personer och organisationer.

Kollektivtrafikbarometerns årsrapport 2012

2013-02-11

11 februari. I dag har Svensk Kollektivtrafik presenterat årsrapporten för Kollektivtrafikbarometern för 2012. Ipsos genomför, på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik och regionala trafikhuvudmän i landet, undersökningen som årsrapporten baseras på.

Sex av tio positiva till krisavtal

2013-02-07

7 februari. Ipsos studie för Dagens Nyheter visar att sex av tio (61 procent) svenskar tycker att tillfälliga avtal som innebär att att facket accepterat sänkta löner eller utebliven löneökning i utbyte mot att arbetsgivaren inte genomför uppsägningar av personal är en mycket eller ganska bra lösning. 

DN/Ipsos väljarbarometer januari: Dött lopp mellan blocken

2013-02-04

4 februari. Årets första väljarbarometer visar på små rörelser i opinionen. De förändringar vi ser faller inom de statistiska felmarginalerna. Centerpartiet noterar den näst lägsta siffran under 2000-talets mätningar – 3,3 procent. Sverigedemokraterna får en ny toppnotering på 9,0 procent.

Reflektioner: Några tankar i början av 2013

2013-01-24

24 januari. 2012 var ett spännande och innehållsrikt år för Ipsos – både internt med sammanslagningen mellan Ipsos och Synovate och externt med alla frågeställningar vi jobbat kring tillsammans med våra kunder och uppdragsgivare.
Läs mer om några tankar inför 2013. 

InnoSpark: Vad vill konsumenterna helst ha när de äter hemma?

2013-01-11

11 januari. Den frågan har Ipsos InnoQuest ställt till konsumenter från 26 länder. För att få en nytt perspektiv på vilka matvanor som finns fick konsumenterna svara med hjälp av en lista med unika matalternativ. Se vad svenskarna helst väljer. 

DN/Ipsos väljarbarometer december: Små förändringar i opinionen, blockskillnaden minskar

2013-01-02

2 januari. Samtliga partier ligger kvar på ungefär samma nivå som i november, de förändringar som noteras ligger inom felmarginalerna. Avståndet mellan blocken minskar till 1,5 procent, vilket är det minsta gapet sedan februari. Sverigedemokraterna är fortsatt tredje största parti, tätt följt av Miljöpartiet. Centerpartiet hamnar på 3,4 procent, vilket är den lägsta noteringen sedan oktober 2000.

Point of view - What's a nice insight like you doing in a concept like this?

2012-12-19

19 december. Bra koncept kräver insikt. Läs mer om hur god konsumentinsikt och framgångsrika koncept hänger ihop i den senaste publikationen från Ipsos Innoquest.  

Is good digital advertising a fragment of your imagination?

2012-12-07

7 december. I det senaste nyhetsbrevet från ASI kan du läsa om hur den digitala utvecklingen inte bara förändrat förutsättningarna för reklam att tränga genom mediebruset, utan hur det även förändrat möjligheterna att mäta och följa upp reklamkampanjer.

DN/Ipsos väljarbarometer november: Toppnotering för Sverigedemokraterna trots skandalen

2012-11-30

30 november. I DN/Ipsos väljarbarometer för november ligger Sverigedemokraterna kvar på den rekordhöga nivå partiet nådde i oktober och får nu stöd av 8,8 procent av väljarkåren. Vänsterpartiet minskar signifikant. Avståndet mellan blocken minskar till 4,6 procent.

Tre av tio kommer att lägga mindre pengar på julklappar i år

2012-11-28

28 november. När Ipsos på uppdrag av DN frågade 1000 personer hur mycket pengar de kommer att lägga på julklappar i år så svarade tre av tio att de kommer att lägga mindre i år än förra året.

Vi söker extrapersonal

2012-11-27

27 november. Vill du arbeta extra med att rekrytera deltagare till våra gruppdiskussioner och personliga intervjuer? Just nu söker vi personer i olika åldrar. Läs mer.

Testa koncept med hjälp av Archetype IQ

2012-11-14

14 november. Vi utvecklar vårt InnoScreeen koncepttest vidare med Archetypes IQ! Med vårt nya sätt att också väga in konceptets trovärdighet skapar vi olika ”archetypes”. Det ger en ny dimension till hur vi resonerar kring koncepten; Är ert nya koncept ett Breakthrough, Winner eller bara MeToo? Det kan avgöra hur ni bäst tar konceptet vidare.

Ipsos bland de bästa i att förutsäga utgången av det amerikanska valet

2012-11-09

9 november. Precis som vid valen 2008 och 2010 har Ipsos opinionsmätningar återigen visat sig ligga mycket nära det slutgiltiga resultatet. Lyssna på Darrell Bricker, globalt ansvarig för Ipsos Public Affairs kommentera reslutatet.

DN/Ipsos väljarbarometer oktober

2012-10-26

26 oktober. I oktobermätningen ökar Sverigedemokraterna till 8,5 procent vilket är den högsta noteringen någonsin i våra mätningar. Miljöpartiet minskar igen efter uppgången i september. Skillnaden mellan blocken är ungefär densamma som föregående mätning, knappt sex procent.

Ipsos kvartalsrapport för de första nio månaderna av 2012 är klar

2012-10-25

25 oktober. Resultatet ligger i linje med förväntningarna. Läs mer här.

QualSpace

2012-10-22

22 oktober. Ny teknik innebär nya möjligheter. De digitala kanalerna har på många sätt förändrat vår värld. Ur ett kvalitativt perspektiv innebär de digitala kanalerna fler och nya möjligheter att genomföra undersökningar. Läs mer om vilka möjligheter och lösningar metoden QualSpace erbjuder.

DN/Ipsos om förtroendet för partiledarna

2012-10-17

17 oktober. Hälften av väljarna har förtroende för Fredrik Reinfeldt, som leder förtroendeligan trots en nedgång sedan föregående mätning. 41 procent har förtroende för Stefan Löfven, vilket är det starkaste stödet en S-ledare haft sedan Göran Persson var statsminister.

Hälften av stockholmarna vill bygga ut tunnelbanan för att lösa trafikproblemen

2012-10-04

4 oktober. Ipsos har på uppdrag av Dagens Nyheter frågat drygt 1000 invånare i Stockholms kommun vad man anser att man främst bör satsa på för att minska trafikproblemen i Stockholms stad.

DN/Ipsos väljarbarometer september: Miljöpartiet ökar, i övrigt endast små rörelser i opinionen

2012-10-01

1 oktober. Opinionsläget är fortsatt relativt stabilt visar DN/Ipsos väljarbarometer för september. Den enda statistiskt säkerställda förändringen i förhållande till föregående mätning är Miljöpartiets uppgång.

Fortsatt borgerligt styre i Stockholm om det vore val idag

2012-09-26

26 september. I DN/Ipsos väljarbarometer för Stockholms kommun noterar samtliga partier siffror kring valresultatet. Förändringarna jämfört med 2011 års mätning ligger i samtliga fall inom de statistiska felmarginalerna. Moderaterna är fortsatt största parti och Socialdemokraterna ligger kvar kring partiets rekordlåga valresultat.

Föräldrars upplevelser av föreningsorganiserad barn- och ungdomsidrott

2012-09-24

24 september. För att få en ökad förståelse om barn- och ungdomsidrotten och
föräldrarnas roll i den har Ipsos på uppdrag av Riksidrottsförbundet och Familjeliv Media AB frågat 1 000 föräldrar om deras syn på sina barns idrottande.

DN/Ipsos väljarbarometer augusti: Opinionsläget fortsatt stabilt, andelen osäkra ökar

2012-09-03

3 september. Läget i opinionen är stabilt efter sommaren. De rödgröna partiernas ledning över alliansen står sig. Men andelen osäkra väljare ökar, visar DN/Ipsos augustimätning.

OS i London 2012 intresserar världsmedborgare världen över

2012-07-27

27 juli. I dag invigs OS i London 2012. Ipsos Global Advisor har frågat drygt 19 000 personer från 24 länder om deras intresse för årets olympiska spel och i vilken utsträckning de kommer att följa årets största idrottsevenemang.

Halvårsrapport för Ipsoskoncernen - 2012

2012-07-26

26 juli. Halvårsreslutatet för Ipsos Group är klart.

Point of view - Reputation Snapshot for the Banking Industry

2012-07-20

20 juli. Ny publikation som handlar om banksektorn från Ipsos Global Reputation Centre. Resultatet visar bland annat att de som har lågt förtroende för banksektorn stödjer reglering av banker i stor utsträckning.  

Ipsos och DN i Almedalen 1-8 juli

2012-07-01

8 juli. Dagens Nyheter publicerade varje dag under Almedalsveckan mätningar baserade på Ipsos väljarbarometer. Läs mer.

Ny undersökning om allmänhetens syn på försvarsindustrin

2012-06-29

29 juni. Ipsos har på uppdrag av Teknik&Säkerhetsforum genomfört en opinionsundersökning om försvarsindustrin och export av försvarsmateriel. Undersökningen presenteras av uppdragsgivaren på Newsmill i dag och kommer att prersenteras av Ipsos i Almedalen. 

DN/Ipsos väljarbarometer juni: Socialdemokraterna stabilt kring 35 %-nivån, fortsatt små rörelser i opinionen

2012-06-29

29 juni. För tredje månaden i rad visar DN/Ipsos väljarbarometer på små förändringar i opinionen. Samtliga förändringar faller inom de statistiska felmarginalerna. Avståndet mellan regeringspartierna och den rödgröna oppositionen är i stort sett detsamma som i maj.

Ipsos i Almedalen 2012

2012-06-26

26 juni. Ipsos är på plats i Almedalen. Läs mer här om när och var du kan se och träffa oss.

Skåningarna nöjda med kulturutbudet

2012-06-25

25 juni. På uppdrag av Region Skåne har Ipsos nyligen genomfört en undersökning gällande kulturvanor i regionen. Resultatet visar att de allra flesta, nästan 7 av 10, är nöjda med det kulturutbud som finns i Skåne.

Uppkopplad – en självklar del av vår vardag

2012-06-11

11 juni. Den smarta mobiltelefonen har blivit en långt viktigare del av vår vardag än vad många inser. Underhållning, butiksköp, sociala nätverk – listan på vad vi använder våra lurar till är lång.

Mamma tvättar – pappa tränar knattar

2012-06-07

7 juni. Två till tre timmar i veckan ägnar svenska mammor och pappor åt att vara idrottsföräldrar. Mammorna tvättar träningskläder medan papporna tränar sina barn på hemmaplan.

Få köper varor på Facebook

2012-06-07

7 juni. Att annonsera på Facebook är knappast en lönsam affär. En ny undersökning visar att fyra av fem Facebookanvändare aldrig har köpt en produkt via en annons på sajten.

DN/Ipsos väljarbarometer maj: Fortsatt stiltje i opinionen

2012-06-01

1 juni. DN/Ipsos väljarbarometer för maj visar på små rörelser i opinionen även denna månad. De förändringar vi ser faller inom de statistiska felmarginalerna. Moderaterna ligger kvar kring valresultatet och Socialdemokraterna är fortsatt största parti. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna hamnar alla nära fyraprocentspärren.

En knapp majoritet tror att Europas nuvarande ekonomiska kris kommer leda till en splittring av EU

2012-05-29

29 maj. En ny mätning genomförd av Ipsos i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Grekland och Spanien visar att 51 % av respondenterna tror att den ekonomiska situationen i Europa är ett långvarigt problem och kommer att bryta upp den Europeiska unionen.

Butikernas egna varumärken tar mark från märkesvarorna

2012-05-24

24 maj. Ipsos Marketings årliga undersökning visar att konsumenternas intresse för butikernas egna varumärken ökat. Konsumenterna anser att butikens egna varumärken ger både bra valuta för pengarna och är av god kvalitet.

Frukostseminarium 29 maj på Stockholm Waterfront Congress Centre

2012-05-21

21 maj. ”Wallet Allocation Optimizer” – en innovativ metod av Ipsos Loyalty.
Den 29 maj presenterar Ipsos Loyalty ett nytänkande sätt att mäta lojalitet i kundrelationen genom ”Wallet Allocation Optimizer”. Kom och lyssna på Gailynn Nicks, globalt ansvarig för innovation och produktutveckling för Ipsos Loyalty. Läs mer om hur du anmäler dig.

Välkommen på frukostseminarium om Shopper Research!

2012-05-16

16 maj. Den 24 maj bjuder vi in till frukostseminarium på Berns. Läs mer.

Ställ dina frågor med Ipsos Almedalsbuss 2012

2012-05-08

8 maj. Vi levererar resultat och slutsatser som bidrar till att öka er genomslagskraft i Almedalen. Läs mer om Ipsos Almedalsbuss och om hur du skickar in dina frågor.

DN/Ipsos väljarbarometer april: Små rörelser i opinionen

2012-04-30

30 april. I DN/Ipsos väljarbarometer för april ligger alla partier kvar på i stort sett samma nivå som föregående månad. Både Socialdemokraternas uppgång och Moderaternas nedgång har nu stannat upp.

Föräldraskap ökar intresse för karriärutveckling

2012-04-27

27 april. Föräldrar ändrar sällan sin syn på karriär och arbete, och de anser själva att de utvecklats som medarbetare under föräldraledigheten. 

Ny kvartalsrapport för The Better Ipsos

2012-04-26

26 april. Den första kvartalsrapporten för 2012 från Ipsos Group är klar.

DN/Ipsos: Sex av tio anser att ungdomsavtal är ett bra förslag

2012-04-15

15 april. Ipsos har på uppdrag av DN undersökt allmänhetens inställning till förslaget att införa avtal där nyanställda unga under en period får en lön motsvarande 75 procent av lägstalönen i kollektivavtalet, i kombination viss utbildning. 61 procent av befolkningen anser att förslaget är bra eller mycket bra, medan 25 procent tycker att det är ganska eller mycket dåligt. Läs mer på DN.se

DN/Ipsos Väljarbarometer mars: Socialdemokraternas uppåtgående trend står sig

2012-03-30

30 mars. DN/Ipsos senaste partisympatimätning visar att Socialdemokraterna ökar med 6,3 procentenheter jämfört med föregående månads mätning. Ökningen sker på bred front och på bekostnad av framförallt Vänsterpartiet.

Allianspartierna får tillsammans ett stöd på 44,1 procent medan de rödgröna partierna samlar ett stöd på 50,6 procent, en statistiskt säkerställd uppgång på 4,5 procentenheter i förhållande till mätningen i februari. Läs mer på DN.se

Ökad optimism bland indier och kineser

2012-03-22

22 mars. Läs om hur förtroendet för det egna landets ekonomi varierar i Ipsos senaste ekonomiska puls.

Lena Gilchrist blir vd för Ipsos i Sverige

2012-03-05

5 mars. Ipsos i Sverige får idag, den 5 mars, en ny vd då Lena Gilchrist tar över efter Ulf Bonnevier. Läs hela pressmeddelandet.

Ipsos är stolta sponsorer av STORA ANNONSÖRDAGEN den 18 april!

2012-03-01

1 mars. I år firar Stora Annonsördagen10 år med temat ”Makten över varumärket”. Vi kommer att finnas på plats med vår monter och hoppas även du kommer till denna inspirationsdag och träffar oss. 

Ipsoskoncernens årsresultat för 2011

2012-03-01

1 mars. Ipsoskoncernens årsresultat för 2011 är klart.

Svenskarnas syn på landets ekonomi fortsatt positiv

2012-02-27

27 februari. Ny ekonomisk puls från Global Advisor.  Resultatet visar att svenskarna har fortsatt positiv syn på Sveriges ekonomiska situation.  

Nej tack till jobb utomlands trots 10 % högre lön

2012-02-14

14 februari.  I augusti frågade  Ipsos nästan  13 000 deltagare från 24 länder om de skulle överväga att flytta om de fanns möjlighet till arbete i ett annat land med 10 % högre lön. Läs mer om resultatet.

Ny årsrapport för Kollektivtrafikbarometern 2011

2012-02-09

9 februari. I dag har Svensk Kollektivtrafik tillsammans med Ipsos presenterat årsrapporten för Kollektivtrafikbarometern för 2011.

OS i London 2012: Stora potentiella - men ännu inte utnyttjade - möjligheter för sponsorer

2012-02-01

1 februari. Med sex månader kvar till OS i London visar en ny mätning från Ipsos MORI Reputation Centre att kännedomen om sponsorerna till de olympiska spelen fortfarande är låg bland britterna.

Ekonomisk tilltro bäst i Sverige

2012-01-02

Enligt den senaste ekonomiska pulsen från Global Advisor instämmer 73 % av svenskarna i att Sveriges ekonomi är god.

Gott nytt år och ett nytt bättre Ipsos!

2011-12-28

Fr o m 2012 är Ipsos och Synovate ett gemensamt bolag och vi hälsar dig nu välkommen till vår gemensamma webbplats. I menyerna ovan finner du beskrivningar om våra specialistområden och om våra tjänster.

Vi önskar alla våra kunder ett gott nytt 2012 och hoppas på fortsatta goda samarbeten tillsammans! 

Bästa hälsningar från oss på Ipsos

Sverige känner åter ökad oro för det ekonomiska läget

2011-12-14

Den senaste ekonomiska pulsen från Global Advisor visar på fortsatt ostabilt läge och många av världsmedborgarna har tappat förtroendet för ekonomin sedan föregående mätning.

Understanding Society - December 2011

2011-12-13

I den senaste publikationen av Ipsos MORI Social Reseach Institue kan du läsa om hur några av årets stora händelser påverkat allmänheten.

Smaken lyfter Castello

2011-12-06

Sensory marketing är ett effektivt sätt att särskilja sina produkter från andra. På vårt frukostseminarium i slutet av oktober berättade Arla hur man gjort detta framgångsrikt med sina Castello-ostar.

Digitala nyheter eller traditionell papperstidning?

2011-11-07

Trots att digitala nyheter under en tid utmanat den traditionella papperstidningen föredrar nyhetskonsumenter fortfarande att läsa sina nyheter i en papperstidning.

Förtroendet för ekonomin fortsätter att svaja

2011-11-01

Ny ekonomisk puls från Global Advisor visar på varierat förtroende för ekonomin.

Ännu ett starkt kvartal av Ipsos

2011-10-27

Niomånader in på 2011 så visar Ipsos på starka ekonomiska siffror.

Rapport om barns välbefinnande, ojämlikhet och syn på materialism

2011-10-19

Att spendera tid med familj och vänner gör barn lyckliga. Det visar en studie genomförd bland barn i Sverige, Spanien och Storbritannien. Läs mer om det och vad som gör barn olyckliga.

Ipsos har förvärvat Synovate, företaget blir nu världens tredje största marknadsundersöknings företag

2011-10-13

Paris, 12 oktober 2011. I går genomfördes Ipsos förvärv av Synovate till ett värde/pris av 596 miljoner €. Ipsos blir därmed världens tredje största globala marknadsundersökningsbolag/företag.

Ipsos announces the successful completion of the acquisition

2011-10-12

Creating the third largest global market research company

Välkommen till vårt nya kontor!

2011-10-03

I dag flyttar vi in till nyrenoverade lokaler på St Göransgatan 63. Läs mer om vårt nya kontor.

Är det ekonomiska orosmolnet på väg mot Sverige?

2011-09-27

Ipsos senaste ekonomiska puls visar på nedåtgående siffror.

Svenska föräldrar tänker på hjärtat, amerikanska på hjärnan

2011-09-22

I Ipsos Marketing, Consumer Goods senaste globala undersökning ombads föräldrar i 24 länder att rangordna de viktigaste effekterna av hälsosam mat till barnen. Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av föräldrarna anser att ett friskt hjärta är den allra viktigaste önskade hälsoeffekten, tätt följd av minskad risk för sjukdom senare i livet.

Nya medier hjälper traditionella medier

2011-09-07

Det senaste nyhetsbrevet från Ipsos ASI handlar om hur nya medier hjälper traditionella medier. I nyhetsbrevet ges bland annat ett nytt perspektiv på sociala mediers inverkan på Tv-tittande.

Utbildningsnivå har betydelse för hur man förhåller sig till invandring

2011-08-30

Ipsos senaste globala undersökning handlar om synen på immigration. Resultatet visar att utbildningsnivå har betydelse för vad man tycker om invandring. De deltagare som har en akademisk examen är i större utsträckning mer positivt inställd till invandring än de med lägre utbildning.

The road to digital success

2011-08-23

Den digitala världen har verkligen utvecklat möjligheterna när det kommer till reklam. Digital reklam har mycket mer möjligheter när det kommer att interagera med konsumenter i jämförelse med traditionell reklam. Konsumenterna är inte längre passiva mottagare.    

Sociala medier utmanar företagens existens

2011-08-08

Det råder inga tvivel om att sociala medier är högaktuellt och ett hett diskussionsämne. Företagens utmaning och strategier för sociala medier blir allt viktigare.

Ipsoskoncernens halvårsrapport 2011

2011-07-28

Ipsoskoncernens halvårsrapport 2011 visar på starka siffor.

Ipsos förvärvar Synovate

2011-07-27

Jean-Marc Lech och Didier Truchot meddelar i dag att Ipsos förvärvar Synovate. Sammanslagningen kommer att bilda det tredje största marknadsundersökningsföretaget i världen.

Ipsos ekonomiska puls – halvårsrapport

2011-07-20

Ny ekonomisk rapport från Global advisor som tar pulsen på det ekonomiska läget i 24 länder.

Den positiva ekonomiska trenden fortsätter

2011-06-27

Senaste nytt från Ipsos ekonomsika puls som mäts globalt

Jordbävningen i Japan får svenskar att byta sida i kärnkraftsfrågan

2011-06-21

Varannan svensk stöder kärnkraften, men bara var tionde (9 %) ser kärnkraften som en långsiktig lösning. Efter jordbävningen i Japan och haveriet i Fukushima har 10 procent av de som nu är mot kärnkraft bytt sida från att tidigare varit positiva. Mycket talar för att det finns en växande tveksamhet till kärnkraft i det svenska samhället, men i en internationell jämförelse framstår ändå Sverige som ett kärnkraftsvänligt land.

Vinnare i panellotteri

2011-06-17

Det blev en svensk vinnare i Ipsos årliga medlemslotteri för panelister där första pris är en ny bil värd €20 000.

Ipsos lanserar Qual-TV för rapportering av kvalitativa undersökningar

2011-06-09

Läs om vad SMRN - Scandinavian Market Research News skriver om nya möjligheter att rapportera kvalitativa undersökningsprojekt.

Få känner ökad säkerhet i och med Usama bin Ladens död

2011-06-08

I den senaste Global @dvisor, en global undersökning genomförd av Ipsos visar resultatet att majoriteten av de tillfrågade stödjer dödandet av al-Qaidas ledare Usama bin Laden. Få tror dock att det kommer att leda till mindre terroristattacker, snarare tvärtom.

Social Listening – så når vi bredare målgrupper

2011-05-27

I går besökte Andrew Nelson, internationell expert på sociala medier från Ipsos Open Thinking Exchange, Stockholm för att berätta om Social Listening. Inför ett 70-tal personer delade han med sig av sina tankar och erfarenheter av att lyssna och förstå konversationer som pågår i sociala medier.

Vitaminer viktigast

2011-05-20

Enligt konsumenterna i den senaste Global Consumer Views är vitaminer viktigast att få i sig via sin dagliga kost.

Flertalet stöder Natos aktion i Libyen

2011-05-17

Resultaten från Ipsos senaste globala undersökning visar att en majoritet av de tillfrågade tycker det var rätt av NATO att ingripa i Libyen.

WikiLeaks – sanningssägare eller säkerhetsrisk

2011-04-28

I en ny global undersökning av Ipsos genomförd svarar majoriteten att de är för och stödjer webbplatser som WikiLeaks där man publicerar och sprider hemligstämplat material, men stödet varierar.

Stödet för monarkin är fortfarande högt i Storbritannien

2011-04-27

Inte överraskande så är majoriteten (75 %) av britterna för en monarki och vill behålla den.

Svenskar tror att upproren i Mellanöstern kommer att göra skillnad

2011-04-08

Nya siffror från Ipsos senaste globala undersökning som genomförs i 23 länder världen över visar att majoriteten av världsmedborgarna tror att upproren i Mellanöstern kommer att ha betydelse för befolkningen.

Ipsoskoncernens VD i intervju

2011-04-07

Läs intervjun med Ipsoskoncernens VD Didier Truchot i det brittiska magasinet Research.

Läs intervjun (extern länk)

Svenskar tror det blir fler terroraktioner under 2011

2011-03-11

Ipsos presenterar nya siffror om svenskarnas syn på terroristhot och flygsäkerhet i en internationell jämförelse.

Ipsos är stolta sponsorer av STORA ANNONSÖRDAGEN den 6 april!

2011-03-10

Toppchefer, succépolitiker, kulturhöjdare och artister. Du har sett dem tidigare,
men aldrig hört dem tala om reklam, varumärke, PR och marknadskommunikation.
I panelerna sitter några av Sveriges främsta marknadschefer och kommunikatörer. 

Resultat 2010

2011-02-25

Ipsoskoncernens årsresultat 2010 är klart

Kollektivtrafikbarometerns årsresultat

2011-02-03

Den 2 februari presenterade Svensk Kollektivtrafik tillsammans med Ipsos 2010 års resultat från Kollektivtrafikbarometern.

Ökad oro

2011-02-03

Oron över fattigdom och sociala skillnader växer såväl i Sverige som i många andra länder.

Världens ekonomiska puls slår ojämnt

2011-01-21

När Ipsos i sin globala undersökning tar pulsen på världsekonomin är det stora skillnader länderna emellan.

Ipsos Global Advisor

2010-12-01

Stora skillnader i synen på religionens roll i samhällets utveckling

Krismedvetandet i Sverige är borta - optimismen har återvänt

2010-09-17

Tyskland må vara Europas ekonomiska draglok, men det verkar vara Sverige som står för optimismen.