DN/Ipsos – Väljarnas viktigaste frågor jauari 2017

2017-02-06

Lag och ordning samt sjukvårdsfrågor kraftigt uppåt på väljarnas dagordning. Andelen väljare som nämner frågor med koppling till lag och ordning samt sjukvård som de viktigaste politiska frågorna ökar kraftigt jämfört med senaste mätningen i juni 2016.

DN/Ipsos väljarbarometer januari

2017-01-31

DN/Ipsos väljarbarometer januari: fortsatt medvind för Centerpartiet. I DN/Ipsos januarimätning syns inga större förändringar eller nya trender jämfört med de senaste månadernas väljarbarometrar. Centerpartiet ökar svagt för tredje månaden i rad och når en ny toppnotering (9,4 procent), starkaste stödet för Centerpartiet sedan juni 2001.  

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna

2017-01-26

Ökat förtroende för Lööf och Löfven, minskat förtroende för Kinberg Batra. DN/Ipsos har mätt förtroendet för partiledarna sedan år 2000. Till och med juni 2016 byggde undersökningen på enbart telefonintervjuer. I december 2016 och januari 2017 har DN/Ipsos mätt förtroendet för partiledarna genom både telefonintervjuer och digitala intervjuer. Vi gör nu en metodförändring och kommer framgent att basera skattningarna av förtroendet för partiledarna och språkrören på både telefonintervjuer och digitala intervjuer. Se metodsidan för mer information.

Breakfast meeting about the added value of Neuroscience!

2017-01-23

Welcome to an exciting Breakfast meeting about the added value of Neuroscience!

By combining Ipsos research methods with Neuroscience, we are able to measure and understand human decision making in a more comprehensive way.

Come and get inspired how we can add value in areas such as Advertising, Retail, Product testing and Innovation.

DN/Ipsos förtroendet för polisen

2017-01-13

4 av 10 har förtroende för polisen.  4 av 10 svenskar har stort eller mycket stort förtroende för polisen, knappt 4 av 10 uppger att de har ganska. eller mycket litet förtroende för polisen. Förtroendet för polisen är lägst i polisregion norr och högst i polisregion öst.

 

DN/Ipsos om bankbytare

2017-01-12

1 av 10 har bytt bank under de senaste tre åren. En undersökning som DN/Ipsos har genomfört visar att andelen som byter bank i befolkningen är liten. Knappt 1 av 10 har bytt bank helt under de senaste tre åren.

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

2017-01-05

Minskat NATO-motstånd under de senaste tre åren – majoriteten vill öka resurserna till försvaret. Under de senaste tre åren har andelen som anser att Sverige bör gå med i Nato ökat från 28 procent till 35 procent samtidigt som andelen som anser att Sverige bör stanna utanför minskat från 56 procent till 40 procent. Under samma period har andelen osäkra ökat från 15 procent till 25 procent. Efter en relativt lång tid av stabil majoritet mot ett Nato-medlemskap har opinionen under de senaste åren börjat röra på sig och det kompakta motståndet har bytts mot ökad rörlighet.

DN/Ipsos december: fortsatt upp för Centerpartiet

2016-12-19

DN/Ipsos decembermätning visar att höstens opinionstrender håller i sig, Moderaterna backar för fjärde mätningen i rad medan Centerpartiet med nio procent (9,0) noterar det högsta stödet sedan sommaren 2001. Centerpartiet har ett positivt momentum i opinionen och har under året vunnit väljare från Moderaterna. SCBs novembermätning visade också att Centern har ökat både andelen sympatisörer och väljare jämfört med vårens mätning och att partiet vinner väljare från i första hand Moderaterna.

"Vad betyder svenska värderingar för dig?"

2016-12-05

5 december. Ipsos ställde frågan ”På senare tid har begreppet svenska värderingar förekommit ofta i debatten. Vad, om något, betyder svenska värderingar för dig?” och bad respondenterna att svara med egna ord.

DN/Ipsos november: medvind för Centerpartiet

2016-11-24

24 november. DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 10 – 21 november bekräftar höstens försiktiga opinionstrender; Centerpartiet har medvind medan Moderaterna backar för tredje mätningen i rad. November månads skattning av stödet för Centerpartiet, avrundad nedåt till åtta procent, är partiets högsta notering i DN/Ipsos väljarbarometer under de senaste 15 åren.

Var tredje stockholmare känner sig otrygg på kvällar och nätter

2016-11-17

17 november. Ipsos har låtit stockholmarna svara på frågor om den upplevda tryggheten i staden. Resultatet visar bland annat att en större andel känner sig otrygga i yttre västerort och östra söderort jämfört med andra delar av staden. En större andel kvinnor än män och en större andel äldre än yngre känner sig otrygga.

Fortsatt lågt betyg på regeringens arbete trots svag återhämtning

2016-11-05

5 november. 28 procent tycker att regeringen gör ett ganska eller mycket bra jobb. Det innebär en viss återhämtning jämfört med i mars då 23 procent ansåg att regeringen gjorde ett bra jobb. Andelen som anser att en alliansregering skulle göra ett bättre jobb är oförändrad på 38 procent. Sedan valet har den siffran varit som högst 40 procent och som lägst 36 procent.

Väljarna mer negativa till vinst och privata företag inom skolan

2016-11-03

3 november. Väljarna är betydligt mer negativa till privata företags roll och påverkan inom skolan jämfört med inom vården. 46 procent anser att de privata företagen inom skolan på det hela taget påverkar skolan mer negativt. 25 procent svarar att företagen på det hela taget påverkar mer positivt och 28 procent svarar varken eller, alternativ har ingen bestämd uppfattning. 

Var tredje hög chef är för ett vinsttak

2016-11-02

2 november. DI/Ipsos har undersökt vad näringslivstopparna anser om lagstiftningen kring vinster i välfärden. Resultatet visar att 5 av 10 anser nuvarande lagstiftning, gällande hur privata företag får verka inom skattefinansierade verksamheter, vara tillräcklig. 3 av 10 tycker däremot att det behövs ny lagstiftning.

Majoritet av stockholmarna vill förbjuda tiggeri

2016-10-31

31 oktober. Hela 55 procent av stockholmarna tycker att tiggeri ska vara förbjudet medan 31 procent tycker att det ska vara tillåtet. 13 procent har ingen uppfattning. 

DN/Ipsos oktober: opinionsläget är stabilt

2016-10-29

29 oktober. DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 14 – 24 oktober visar ett överlag stabilt opinionsläge. Stödet för Socialdemokraterna skattas till 25 procent, sex procentenheter under valresultatet samtidigt som Sverigedemokraterna ligger kvar på 19 procent, sex procentenheter över partiets valresultat.

Stockholmarna om Nobel Center

2016-10-25

26 oktober. Det finns planer på att bygga ett Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Ipsos undersökning visar på ett svagt stöd bland stockholmarna för planerna.

DN/Ipsos väljarbarometer Stockholm stad: Minskat stöd för Miljöpartiet

2016-10-18

18 Oktober. DN/Ipsos väljarbarometer för Stockholm stad visar att stödet för det rödgrönrosa styret har minskat sedan valet och att det idag är jämnt i opinionen mellan de rödgrönrosa partierna och allianspartierna. Stödet för Sverigedemokraterna har ökat och partiet skulle få en vågmästarställning i stadshuset på samma sätt som i riksdagen.

Stort stöd för ny form av värnplikt

2016-09-27

27 september. En klar majoritet av svenska folket stödjer förslaget att på nytt införa någon form av värnplikt med militär grundutbildning, lika för män och kvinnor. 62 procent tycker att förslaget är bra, tolv procent tycker att förslaget är dåligt. 20 procent svarar att förslaget varken är bra eller dåligt och sex procent har ingen uppfattning. Stödet för värnplikt är svagare bland svenskar under 30 år och starkare bland äldre.

Splittring i synen på samarbete med Sverigedemokraterna

2016-09-24

24 september. Inom ramen för september månads väljarbarometer har DN/Ipsos ställt frågan ”anser du att de andra partierna i riksdagen bör samarbeta med Sverigedemokraterna i frågor där man har liknande uppfattningar eller anser du att man bör göra allt för att minska partiets inflytande i riksdagen?”

DN/Ipsos september: små förändringar i partiernas väljarstöd

2016-09-22

22 september. DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 – 19 september bekräftar bilden av ett stabilt opinionsläge med relativt små förändringar av stödet för partierna. Socialdemokraterna är fortsatt största parti med 26 procent av stödet, Moderaterna skattas till 24 procent (-1) och Sverigedemokraterna till 19 procent (+1).

Väljarna om partiernas flykting- och invandringspolitik

2016-09-12

12 september. Väljarna anser att Vänsterpartiet har den mest generösa flykting- och invandringspolitiken av alla riksdagspartier, och att Sverigedemokraterna har den mest restriktiva politiken på området. Det visar en undersökning av DN/Ipsos. Vidare anser väljarna att Miljöpartiet har en betydligt mer generös flykting- och invandringspolitik jämfört med regeringskollegan Socialdemokraterna

Centerpartiet noterar starkaste väljarstödet sedan 2003

2016-08-26

26 augusti. DN/Ipsos väljarbarometer för augusti visar att styrkeförhållandena mellan partierna och blocken är i princip oförändrade jämfört med senaste undersökningen som genomfördes i juni.

Ipsos opinionsmonitor sommaren 2016

2016-08-10

10 aug. I opinionsmonitorn har Ipsos samlat alla mätningarna som gjordes inför Almedalen 2016 i ett dokument. Opinionsmonitorn innehåller; opinionsläget i juli, väljarnas viktigaste frågor, sakfrågeägandeskapen, valvind, partiledarförtroende, inställningen till EU samt utvecklingen i Sverige.

Näringslivstopparna om USA-valet

2016-08-10

10 aug. Inför det kommande presidentvalet i USA finns en tydlig preferens för Hillary Clinton framför Donald Trump bland de svenska näringslivstopparna.