Insights specialist Ethnographer

2017-06-20

Ipsos will offer you a stimulating and dedicated group of people in whom you will liase with to nurture and grow our clients. You will be part of our Qualitative team of experts.

DN/Ipsos Väljarbarometer Maj 2017

2017-05-29

Centerpartiet närmar sig Moderaterna. DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 – 22 maj skattar stödet för Moderaterna till 15 procent (15,3). Det är den lägsta skattningen i DN/Ipsos mätserie sedan valet 2002. Jämfört med senaste valresultatet 2014 har stödet för Moderaterna minskat med åtta procentenheter.

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017

2017-05-02

DN/Ipsos april: Ökat stöd för Socialdemokraterna, lägre stöd för Miljöpartiet: DN/Ipsos väljarbarometer i april, med ca 80 procent av intervjuerna genomförda efter terrordådet i Stockholm fredagen den 7 april, skattar stödet för Socialdemokraterna till 29 procent vilket är den högsta noteringen under det senaste året. Samtidigt skattas stödet för Miljöpartiet till tre procent (3,0) vilket är den lägsta skattningen sedan september 2001.

DN-Ipsos: Valvind och betyget på regeringen

2017-04-07

Medvind för Socialdemokraterna: En undersökning från DN/Ipsos om valvinden, det vill säga vilket parti som väljarna tror kommer att leda regeringen efter valet 2018. Visar att fler nu tror att Socialdemokraterna kommer att leda regeringen efter nästa val (31 procent) jämfört med Moderaterna (27 procent). Vid det förra mättillfället i september trodde 48 procent att Moderaterna skulle bilda regering efter valet 2018, och 24 procent trodde på Socialdemokraterna.

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017

2017-03-23

DN/Ipsos mars: Moderaternas tapp fortsätter: DN/Ipsos marsmätning visar att Moderaternas väljartapp fortsätter. Stödet skattas till 17 procent (16,9) vilket är den lägsta skattningen av moderaternas väljarstöd sedan oktober 2002. I mätningen direkt efter riksdagsvalet 2002 skattades stödet för Moderaterna till 15,3 procent.
 

DN/Ipsos – Sakfrågeägarskap i politiken

2017-03-06

Försvagat stöd för Moderaterna i frågor som handlar om regeringsduglighet. DN/Ipsos halvårsvisa undersökning om sakfrågeägarskap visar vilka partier som väljarna anser har bäst politik i de viktigaste politiska sakfrågorna. Mätningen ger oss information om vilket förtroende väljarna har för partierna och deras politiska förslag och utgör en viktig indikator för partiernas potential att växa i väljaropinionen. Partier som uppfattas ha en attraktiv och relevant politik i de viktigaste väljarfrågorna har potential att vinna fler väljare. Omvänt gäller att partier som har svagt eller inget förtroende i de tunga sakfrågorna har små möjligheter att vinna väljarnas förtroende i kommande val.

DN/Ipsos om trygghet i Sverige

2017-03-01

4 av 10 anser att Sverige egentligen är tryggare än vad som framkommer i media – en av fyra tycker tvärt om att Sverige egentligen är mer otryggt. Sedan en tid tillbaka har frågor om trygghet, otrygghet och brottsbekämpning tagit en större plats i samhällsdebatten. DN/Ipsos januarimätning visade till exempel att frågor med koppling till polis, brott och straff seglat upp som det fjärde viktigaste sakområdet för väljarna vilket är ovanligt i den svenska politiska debatten. Parallellt pågår en intensiv debatt som handlar om huruvida medier ger en rättvisande bild av hur tryggt eller otryggt Sverige egentligen är.
 

Svenska folket om fejk-nyheter

2017-03-01

Ipsos har på uppdrag av Tidningsutgivarna genomfört en undersökning bland den svenska allmänheten om ”fejk-nyheter”. Frågeformuläret är mycket snarlikt frågor som ställdes i USA i höstas av Pew Research Centre.

Resultaten i korthet:

Researcher till vårt kvalitativa team

2017-02-28

Är du nyutexaminerad och nyfiken att hjälpa företag att utveckla erbjudande, varumärke och kommunikation? Vi söker nu en analytiker/moderator som ska arbeta i vårt kvalitativa team.
 

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017

2017-02-23

Väljartapp för Moderaterna, fortsatt uppåt för Centern. Utvecklingen under det gångna året, att Moderaternas väljarstöd försvagas samtidigt som Centerpartiet vinner fler väljare, har accelererat sedan januari.

DN/Ipsos – Väljarnas viktigaste frågor jauari 2017

2017-02-06

Lag och ordning samt sjukvårdsfrågor kraftigt uppåt på väljarnas dagordning. Andelen väljare som nämner frågor med koppling till lag och ordning samt sjukvård som de viktigaste politiska frågorna ökar kraftigt jämfört med senaste mätningen i juni 2016.

DN/Ipsos väljarbarometer januari

2017-01-31

DN/Ipsos väljarbarometer januari: fortsatt medvind för Centerpartiet. I DN/Ipsos januarimätning syns inga större förändringar eller nya trender jämfört med de senaste månadernas väljarbarometrar. Centerpartiet ökar svagt för tredje månaden i rad och når en ny toppnotering (9,4 procent), starkaste stödet för Centerpartiet sedan juni 2001.  

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna

2017-01-26

Ökat förtroende för Lööf och Löfven, minskat förtroende för Kinberg Batra. DN/Ipsos har mätt förtroendet för partiledarna sedan år 2000. Till och med juni 2016 byggde undersökningen på enbart telefonintervjuer. I december 2016 och januari 2017 har DN/Ipsos mätt förtroendet för partiledarna genom både telefonintervjuer och digitala intervjuer. Vi gör nu en metodförändring och kommer framgent att basera skattningarna av förtroendet för partiledarna och språkrören på både telefonintervjuer och digitala intervjuer. Se metodsidan för mer information.

Breakfast meeting about the added value of Neuroscience!

2017-01-23

Welcome to an exciting Breakfast meeting about the added value of Neuroscience!

By combining Ipsos research methods with Neuroscience, we are able to measure and understand human decision making in a more comprehensive way.

Come and get inspired how we can add value in areas such as Advertising, Retail, Product testing and Innovation.

DN/Ipsos förtroendet för polisen

2017-01-13

4 av 10 har förtroende för polisen.  4 av 10 svenskar har stort eller mycket stort förtroende för polisen, knappt 4 av 10 uppger att de har ganska. eller mycket litet förtroende för polisen. Förtroendet för polisen är lägst i polisregion norr och högst i polisregion öst.

 

DN/Ipsos om bankbytare

2017-01-12

1 av 10 har bytt bank under de senaste tre åren. En undersökning som DN/Ipsos har genomfört visar att andelen som byter bank i befolkningen är liten. Knappt 1 av 10 har bytt bank helt under de senaste tre åren.

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

2017-01-05

Minskat NATO-motstånd under de senaste tre åren – majoriteten vill öka resurserna till försvaret. Under de senaste tre åren har andelen som anser att Sverige bör gå med i Nato ökat från 28 procent till 35 procent samtidigt som andelen som anser att Sverige bör stanna utanför minskat från 56 procent till 40 procent. Under samma period har andelen osäkra ökat från 15 procent till 25 procent. Efter en relativt lång tid av stabil majoritet mot ett Nato-medlemskap har opinionen under de senaste åren börjat röra på sig och det kompakta motståndet har bytts mot ökad rörlighet.

DN/Ipsos december: fortsatt upp för Centerpartiet

2016-12-19

DN/Ipsos decembermätning visar att höstens opinionstrender håller i sig, Moderaterna backar för fjärde mätningen i rad medan Centerpartiet med nio procent (9,0) noterar det högsta stödet sedan sommaren 2001. Centerpartiet har ett positivt momentum i opinionen och har under året vunnit väljare från Moderaterna. SCBs novembermätning visade också att Centern har ökat både andelen sympatisörer och väljare jämfört med vårens mätning och att partiet vinner väljare från i första hand Moderaterna.

"Vad betyder svenska värderingar för dig?"

2016-12-05

5 december. Ipsos ställde frågan ”På senare tid har begreppet svenska värderingar förekommit ofta i debatten. Vad, om något, betyder svenska värderingar för dig?” och bad respondenterna att svara med egna ord.

DN/Ipsos november: medvind för Centerpartiet

2016-11-24

24 november. DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 10 – 21 november bekräftar höstens försiktiga opinionstrender; Centerpartiet har medvind medan Moderaterna backar för tredje mätningen i rad. November månads skattning av stödet för Centerpartiet, avrundad nedåt till åtta procent, är partiets högsta notering i DN/Ipsos väljarbarometer under de senaste 15 åren.

Var tredje stockholmare känner sig otrygg på kvällar och nätter

2016-11-17

17 november. Ipsos har låtit stockholmarna svara på frågor om den upplevda tryggheten i staden. Resultatet visar bland annat att en större andel känner sig otrygga i yttre västerort och östra söderort jämfört med andra delar av staden. En större andel kvinnor än män och en större andel äldre än yngre känner sig otrygga.

Fortsatt lågt betyg på regeringens arbete trots svag återhämtning

2016-11-05

5 november. 28 procent tycker att regeringen gör ett ganska eller mycket bra jobb. Det innebär en viss återhämtning jämfört med i mars då 23 procent ansåg att regeringen gjorde ett bra jobb. Andelen som anser att en alliansregering skulle göra ett bättre jobb är oförändrad på 38 procent. Sedan valet har den siffran varit som högst 40 procent och som lägst 36 procent.

Väljarna mer negativa till vinst och privata företag inom skolan

2016-11-03

3 november. Väljarna är betydligt mer negativa till privata företags roll och påverkan inom skolan jämfört med inom vården. 46 procent anser att de privata företagen inom skolan på det hela taget påverkar skolan mer negativt. 25 procent svarar att företagen på det hela taget påverkar mer positivt och 28 procent svarar varken eller, alternativ har ingen bestämd uppfattning. 

Var tredje hög chef är för ett vinsttak

2016-11-02

2 november. DI/Ipsos har undersökt vad näringslivstopparna anser om lagstiftningen kring vinster i välfärden. Resultatet visar att 5 av 10 anser nuvarande lagstiftning, gällande hur privata företag får verka inom skattefinansierade verksamheter, vara tillräcklig. 3 av 10 tycker däremot att det behövs ny lagstiftning.

Majoritet av stockholmarna vill förbjuda tiggeri

2016-10-31

31 oktober. Hela 55 procent av stockholmarna tycker att tiggeri ska vara förbjudet medan 31 procent tycker att det ska vara tillåtet. 13 procent har ingen uppfattning.