Opinionsundersökningar

Dessa undersökningar kan skapa rubriker, lyfta budbärare och sätta dagordningen i debatten. Oavsett vilket, så är vår målsättning alltid att göra våra uppdragsgivare mer framgångsrika. Våra konsulter har stor förståelse för hur samhällsdebatten fungerar kombinerat med en hög kompetens inom undersökningar. Vi genomför opinionsundersökningar åt tidningar, intresseorganisationer, ideella organisationer, myndigheter och företag. Målgrupp är ofta den svenska allmänheten. Genom vår långa erfarenhet på den svenska marknaden (Ipsos Synovate är före detta TEMO) så tas våra undersökningsresultat emot med stort förtroende av läsare, TV-tittare, debattörer och journalister. Vi tar även fram rapporter och medverkar på seminarier samt pressträffar.

Väljarbarometern

I samarbete med Dagens Nyheter gör Ipsos en löpande undersökning som mäter svenska folkets partisympatier. Varje månad (förutom juli) genomförs drygt 2000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av svenska medborgare 18 år och äldre. Mätningen visar fördelningen av partisympatierna i väljarkåren om det vore riksdagsval idag.

Frågan som ställs är: ”Om det var val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på?”. Om respondenten inte uppger ett parti får de följdfrågan: ”Men vilket parti lutar det mest mot för dig?”. I redovisningen slås dessa två frågor samman för att få fram fördelningen av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Undersökningen publiceras med förstahandsrätt för Dagens Nyheter.
Frågor om väljarbarometern besvaras av David Ahlin david.ahlin@ipsos.com 

Klicka här för att läsa mer om publicerade mätningar.

Global @dvisor

Ipsos Global @dvisor Omnibus är en månatlig, online-undersökning bland konsumenter
och medborgare i tjugofyra länder världen över och ger som resultat syndikerade rapporter och fallstudier som särskilt anpassats till behoven hos företag, reklam- och PR-byråer samt myndigheter.

Undersökningen omfattar olika block varav vissa löper varje månad och andra enbart någon eller några månader per år. De olika blocken innehåller t.ex. förtroende (Consumer Confidence), CSR, synen på sin egen och det egna landets ekonomi och konsumenternas köpbeteende.

Genom Global @dvisor ger vi även våra kunder möjlighet att lägga till egna frågor, att ställas nationellt, i vissa länder eller globalt.


Kontakt - Public Affairs

David Ahlin

Business Unit Manager
david.ahlin@ipsos.com
tel. +46 707 66 80 92