Pack Evolution

  Test av alla parametrar för framgångsrika förpackningar

 

Varför och när?

  • För att utvärdera om en förpackning fungerar alternativt välja mellan flera alternativ
  • Både vid design av ny produkt och vid modifiering av existerande

Vad får ni?

  • Svar på vilken förpackning som fungerar bäst, samt indikationer på i vilken riktning den bör utvecklas för att bli ännu bättre
  • Svar på ett antal nyckelvariabler för framgångsrika förpackningar, inklusive hur förpackningen/förpackningarna i testet står ut i hyllan jämfört med konkurrenterna

Hur?

  • On-line
  • Konsumenterna börjar bedöma utifrån bild av hela hyllan, innan testet zoomar in på den enskilda förpackningen

Kontakt - Pawel Kobak

Pawel Kobak

Account Manager
pawel.kobak@ipsos.com
tfn. 0707 - 668 050