Post*testing


   Utvärdering av kampanjeffekter efter att en kampanj
   är avslutad

 

Varför och när?

För att ta reda på:

  • En kombinerad effekt av både reklam och mediespending
  • Kommunikationseffektivitet: investerade pengar i relation till uppnådda mål
  • Reklamens användbarhet i framtida kommunikation

Vad får man?

  • Information om en reklamenhet eller kampanj skall fortsätta att användas även i framtiden
  • Utvärdering av en kampanjs effektivitet att ta sig igenom mediebruset, nå konsumenterna och få önskad effekt på kort och lång sikt för varumärket
  • Analys av grafiska kurvor som visar på uppnådda utfall

Hur?

  • Kvantitativ online studie efter kampanjens slut
  • Diagnos av TV reklam i relation till andra medier
  • Vanor relaterade till TV-tittande analyseras i relation till MMS data och jämförs med kampanjens mediaplan

Kontakt - ASI

Lindsay Troy

Business Unit Manager
Lindsay.Troy@ipsos.com
tel. +46 707 668 002